POLIFOSKA

Do racjonalnego nawożenia rzepaku ozimego azotem niezbędna jest znajomość ilości azotu mineralnego (Nmin) w glebie na przedwiośniu. Jest to ważne, ponieważ znając zawartość Nmin można dokonać korekty przedsiewnej lub wiosennej dawki azotu. 

 Okrywa śnieżna, która chroni rośliny rzepaku w okresie zimy przed zbyt niskimi temperaturami oraz mroźnymi, wysmalającymi wiatrami może stwarzać odpowiednie warunki rozwoju patogenów chorobotwórczych, tj. Tyhula spp. powodujących pałecznicę rzepaku. 

Rzepak ozimy jest rośliną o dużej wrażliwości na gwałtowne wahania temperatur, co zazwyczaj ma miejsce na przedwiośniu. Rośliny mogą zostać wówczas uszkodzone przez ciągłe rozmarzanie i zamarzanie gleby. 

Panujące w ostatnich dniach mrozy stopniowo ustępują, a więc następuje odwilż w rejonach gdzie wystąpiły obfite opady śniegu. Czy okres roztopów stanowi kolejne zagrożenie dla naszych plantacji? 

Poplony w naszym kraju to nie nowość. Każdy kto związany jest z produkcją roślinną wie jak je uprawiać i jakie korzyści mogą one przynieść. Jednak nie zawsze wiedzą jak dobrać odpowiedni gatunek rośliny poplonowej do płodozmianu. Poniżej przedstawiam kilka żelaznych zasad jak odpowiednio dobrać rośliny poplonowe, aby nasz płodozmian poszerzyć, a nie obciążyć. Zasady te powinien znać każdy rolnik.

Na szczęście nie powtórzyła się sytuacja z roku poprzedniego i przed nadejściem mrozów w całym kraju sypnęło śniegiem

W zależności od regionu grubość pokrywy śnieżnej wahała się od 3‑4 cm (centrum kraju, Kujawy, Wielkopolska) do nawet 12 cm (wschód Polski). Tam gdzie spadło około 8‑10 cm śniegu rolnicy nie muszą się obawiać o przezimowanie swoich roślin. Taka warstwa śniegu w zupełności wystarczy, aby ochronić jęczmień ozimy przed mrozami sięgającymi do -20°C, rzepak, pszenżyto i pszenicę do - 25°C, a żyto nawet do -35°C.

© 2014-2017 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl