POLIFOSKA

Rozpoczyna się lato, a za chwilę żniwa i w gospodarstwach zaczyna się wielkie przyspieszenie. Dobrze przed nawałem prac rozpocząć przygotowania do nowego sezonu, zaplanować wiele prac.

W tym roku plantacje kukurydzy są bardzo zróżnicowane, nawet w obrębie tej samej miejscowości. Na jednym polu możemy zaobserwować zielone wysokie rośliny, na następnym zaś niskie z licznymi przebarwieniami liści. Czym może być to spowodowane? Przyczyn może być wiele: chłody, zły odczyn, susza, nadmierne zagęszczenie gleby, czy przenawożenie jednym składnikiem.

Eliminacja konkurencji chwastów zarówno tych jedno- jak i dwuliściennych ma na celu zapewnienie kukurydzy odpowiednich warunków do jej wzrostu i rozwoju. Pamiętajmy jednak, że stosowanie herbicydów wymaga od producenta odpowiedniego podejścia oraz wiedzy o używanym produkcie.

Na terenie całego kraju na plantacjach buraczanych widoczne są kolonie mszyc. Konieczny jest zatem regularny monitoring upraw oraz kontrola liczebności agrofaga, w celu możliwie szybkiej reakcji. 

Na plantacjach zbóż ozimych stwierdzono występowanie larw skrzypionek. Ich szkodliwość polega głównie na uszkodzeniu aparatu asymilacyjnego liścia podflagowego i flagowego, mających decydujący wpływ na tworzenie przyszłego plonu ziarna.

Obecnie pozostała nam do wysiania II - pogłówna dawka azotu. Jednak panująca na zewnątrz aura znów rozczarowuje. W wielu rejonach kraju jest bardzo sucho, a przy braku opadów i wilgoci w glebie nawożenie doglebowe nie ma najmniejszego sensu. Pozostaje nam jedynie czekać na deszcz. Musimy jednak mieć świadomość, że zarówno nadmierne, jak i zbyt późne nawożenie azotem zmniejsza zawartość cukru w korzeniach, a zwiększa zawartość związków melasotwórczych (tj. azotu α-aminowego, sodu oraz potasu odpowiedzialnych za wydajność cukru).

© 2014-2018 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl