POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Obecnie pszenica ozima osiągnęła fazę liścia flagowego. Czas więc rozważyć podanie dawki jakościowej azotu, która przyczynia się do zwiększenia masy tysiąca ziaren oraz wpływa na polepszenie się parametrów jakościowych ziarna, a mianowicie zawartości białka i glutenu, czyli parametrów, które wpływają na końcową cenę ziarna w skupie.

Uprawa słonecznika w Polsce nie jest bardzo rozpowszechniona, lecz coraz częściej roślina ta pojawia się na naszych polach. Warto więc zatem zapoznać się jakie pierwiastki są niezbędne dla wzrostu i rozwoju tej rośliny.

Słonecznik jest rośliną o wielu zaletach. Jako „nowa” roślina wprowadzona do płodozmianu bez wątpienia jest alternatywą dla zawężonego płodozmianu zbożowo-rzepaczanego lub całkowitej monokultury zbożowej. Ponadto, resztki pożniwne słonecznika są dobrym źródłem materii organicznej w glebie.  

Wybór odmiany do uprawy jest jedną z kluczowych decyzji wpływających na wysokość zbieranych plonów soi. Wybierając odmianę soi warto zwrócić uwagę na jej wczesność związaną z długością okresu wegetacji. Ma to związek z wykonaniem zbioru w optymalnym terminie przy zachowaniu naturalnej wilgotności nasion.

Wkrótce rozpoczną się siewy soi. Jedną z największych korzyści jakie przynosi uprawa tej rośliny jest ograniczone lub wręcz zaniechane nawożenie azotowe, gdyż jako roślina bobowata potrafi wiązać azot atmosferyczny we współpracy z bakteriami brodawkowymi. A jak wygląda nawożenie pozostałymi pierwiastkami?

Uprawa słonecznika w Polsce nie jest bardzo rozpowszechniona, lecz coraz częściej roślina ta pojawia się na naszych polach. Siewy słonecznika w naszym klimacie są uzależnione od stopnia ogrzania gleby, lecz zazwyczaj przypadają w połowie kwietnia. Warto więc zatem zapoznać się jakie pierwiastki są niezbędne dla wzrostu i rozwoju tej rośliny.

Do tej pory w świetle obowiązujących przepisów można było stosować azot w oziminach dopiero od 1 marca. Dzięki obowiązującemu nowemu rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” od 8 lutego br. możemy stosować nawozy azotowe już w lutym, ale pod pewnymi warunkami.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl