POLIFOSKA

Mowa oczywiście o oborniku. Ten niezwykle wartościowy i cenny nawóz jest bogatym źródłem makro- i mikroskładników, a dzięki dużej zawartości substancji organicznej wpływa na odbudowę próchnicy w glebie. Jedyny problem jest w tym, że dobrej jakości obornik obecnie jest trudno dostępny. Dodatkowo korzystanie z jego "drogocennych właściwości" wymaga sporo czasu oraz dużych nakładów pracy. Jeżeli jednak zależy nam na plonach warto raz na 2- 3 lata spróbować go zdobyć i zastosować na polu.

Żniwa w pełni. W ferworze prac nie zapominajmy jednak o odpowiednim przygotowaniu naszych pól na przyszły sezon wegetacyjny. Jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych przed siewem roślin następczych jest uregulowanie pH naszych pól, gdyż większość składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania roślin pobierana jest z gleb o odczynie lekko kwaśnym.

W tym sezonie mamy do czynienia z dużym porażeniem plantacji zbóż przez fuzariozy. Na wiechach owsa również można zaobserwować występowanie tej choroby. 

W warunkach wilgotnej jesieni słoma w glebie zamiast rozkładać się zaczyna gnić. Na skutek tych procesów powstają kwasy organiczne (mrówkowy, octowy, propionowy, masłowy) oraz produkty hydrolizy lignin (kwas benzoesowy, salicylowy, syryngowy), które są silnie toksyczne, zwłaszcza dla systemu korzeniowego uprawianych w tym stanowisku roślin. Kwasy organiczne wykorzystywane są także przez bakterie redukujące siarczany do siarkowodoru, który ogranicza oddychanie roślin oraz bakterie redukujące azotany do gazowych form azotu powodując jego straty.

Przed nami trudny okres żniw, a zaraz po nim prace polowe rozpoczynające przygotowanie pól do zasiewu na nowy sezon wegetacyjny. W wielu gospodarstwach część areału przypadnie pod zasiewy rzepaku ozimego, którego uprawa nie należy do najłatwiejszych. Ważne jest odpowiednie prowadzenie plantacji już od samego początku.

Słoma obecnie jednym z cenniejszych źródeł materii organicznej w glebie. Zawiera duże ilości związków organicznych tj. celulozy, hemicelulozy czy ligniny, które przy pomocy bakterii i grzybów znajdujących się w glebie zmieniają się w związki próchniczne. Dodatkowo w trakcie jej rozkładu uwalniane są składniki pokarmowe niezbędne do rozwoju roślin. Dlatego tak ważne jest jej odpowiednie zagospodarowanie.

© 2014-2018 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl