POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Dokarmianie dolistne azotem oraz mikroelementami, jeśli ma być efektywne musi być przeprowadzone w odpowiednim terminie. Kukurydzę możemy dokarmiać już od fazy 5. wyrośniętych liści, gdyż w tym okresie rośliny mają już dobrze rozwinięte liście, przez których powierzchnię doskonale mogą wchłaniać dostarczone im składniki.  

Ochrona kłosa pszenicy jest ostatnim etapem w walce o jakość plonu. Pominięcie lub niewłaściwe wykonanie zabiegu może skutkować obniżką plonu, a przede wszystkim zanieczyszczeniami ziarna szkodliwymi mykotoksynami.

Wyprodukowane przez plantatora ziarno musi spełniać parametry jakościowe, ale przede wszystkim musi być zdrowe. Chorobami, które mogą przyczynić się nie tylko do redukcji plonu, ale także do pogorszenia jakość ziarna poprzez gromadzące się w nim mikotoksyny są: fuzarioza kłosów, septorioza plew, a także czerń zbóż.

Makroskładniki takie jak azot, fosfor i potas mają największe znaczenie plonotwórcze dla roślin kukurydzy. Jednak nie mniej istotną rolę w budowaniu plonu tej rośliny odgrywają mikroskładniki, takie jak cynk i bor.

Makroskładniki takie jak azot, fosfor i potas mają największe znaczenie plonotwórcze dla roślin kukurydzy. Jednak nie mniej istotną rolę w budowaniu plonu tej rośliny odgrywają mikroskładniki, takie jak cynk, bor, miedź, mangan i molibden. Niedobór któregokolwiek z tych składników może skutkować stratą w plonie.

Lustrując zboża warto zwrócić uwagę na szkodniki, zwłaszcza mszyce, które już  zasiedlają górne liście. Żerujące mszyce stanowią zagrożenie dla przyszłego plonu, ponieważ wysysają soki oraz przenoszą choroby wirusowe.

W większości rejonów w kraju rzepak ozimy jest obecnie w fazie pełni kwitnienia. W porównaniu z poprzednimi sezonami, podczas których w tym czasie niektóre odmiany kończyły kwitnienie, faza ta jest opóźniona o ponad 2 tygodnie. W ubiegłym tygodniu, kiedy nastąpiło wyczekiwane ocieplenie obserwowaliśmy dynamiczny rozwój i wyciąganie się pędów bocznych, na których ulokowane są kolejne kwiaty. Okres kwitnienia rzepaku to jednak czas intensywnego monitorowania szkodników łuszczynowych.

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl