POLIFOSKA

Wybór odmiany żyta ozimego do siewu zawsze jest trudny, zwłaszcza, że na rynku dostępnych jest bardzo wiele różnych odmian. Warto wówczas sprawdzić jakie odmiany rekomenduje COBORU w opracowywanych co roku Listach Odmian Zalecanych. Znajdują się na nich odmiany najlepiej przystosowane do warunków panujących w danym rejonie kraju. 

Wrzesień to czas siewu pszenżyta ozimego. Prawidłowy wybór stanowiska, staranne przygotowanie gleby, zbilansowane i dobrze przemyślane nawożenie, wybór odpowiedniej odmiany, ochrona przed patogenami oraz właściwy siew to czynniki, które w znacznej mierze decydują o wielkości i jakości uzyskanego plonu tej rośliny. 

W ubiegłym sezonie wegetacyjnym obecność szkodników na plantacji rzepaku ozimego w dużym stopniu przyczyniła się do spadku plonowania tej rośliny. Część szkodników wystąpiła na plantacji po raz pierwszy i nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z zagrożeń jakie niosła ich obecność, zwłaszcza, że kiełki wschodzącego rzepaku były niszczone jeszcze przed wydostaniem się na powierzchnię gleby. 

Zbliża się koniec sierpnia i rzepaki w większości rejonów kraju są już posiane i aby nie przeoczyć zagrożenia ze strony ślimaków powinniśmy często lustrować plantacje.

Planując siew żyta ozimego warto odpowiednio wszystko przemyśleć, aby nie przeoczyć kilku kluczowych elementów agrotechniki, ponieważ błędy popełnione w trakcie przygotowania pola oraz w okresie jesieni są często już nie do naprawienia.

Przełom sierpnia i września to odpowiedni czas na planowanie nowych zasiewów zbóż, a jak wiadomo bardzo ważnym czynnikiem jest wybór odmiany do siewu. 

© 2014-2018 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl