POLIFOSKA

Do tej pory w świetle obowiązujących przepisów można było stosować azot w oziminach dopiero od 1 marca. Dzięki obowiązującemu nowemu rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” od 8 lutego br. możemy stosować nawozy azotowe już w lutym, ale pod pewnymi warunkami.

Jaki jest warunek stosowania azotu już w  lutym?

Obwarowania ujęte w rozporządzeniu, które każdy rolnik musi uwzględnić dotyczą głównie temperatury powietrza. A mianowicie możliwe jest stosowanie nawozów w okresie od 1 do ostatniego dnia lutego, jeżeli w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy próg 3°C, a dla pozostałych upraw przekroczy próg 5°C na powierzchni 95% powiatu. 

W związku z tym, zgodnie z zapowiedzią IMGW-PIB uruchomiło  serwis, gdzie rolnik sprawdzi czy może wykonać takie zabiegi. Instytut w publikowanych codziennie na stronie  www.agrometeo.imgw.pl (w zakładce Kryterium wcześniejszego terminu nawożenia) komunikatach określa dla każdego powiatu datę przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C i 5°C.  Wspomnianym przejściem przez próg danej temperatury jest termin, w którym każdego dnia, przez 5 następujących po sobie dni, średnia dobowa temperatura przekroczyła odpowiednio 3°C lub 5°C.

Stare przepisy wciąż obowiązują

Pamiętajmy jednak, że wciąż obowiązują nas przepisy ujęte w ustawie o nawozach i nawożeniu mówiące, że nie wolno stosować nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.

 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl