POLIFOSKA
GA_POLIFOSKA_8_500kg_2023

Zapytaj o produkt

Masz pytania dotyczące nawozu POLIFOSKA® 8?
Nasz ekspert chętnie udzieli odpowiedzi.

Wpisz nazwisko wielką literą (dlaczego?)

Podaj gdzie wysłać odpowiedź

Wprowadź wiadomość bez linków i kodu

Pokaż treść klauzuli informacyjnej
Zgoda jest wymagana

Opis produktu

Formuła nawozu: NPK (S) 8‑24‑24 (+9) ÷ 8‑10,5‑19,9 (+3,6)

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy. 

Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0‑5,0 mm.

Gęstość nasypowa: 0,90‑1,03 kg/dm3.

8% CAŁKOWITEGO AZOTU (N)
    8% azotu amonowego

24% CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLEKU FOSFORU (P2O5) (= 10,5% P)
    21% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=9,2% P) rozpuszczalnego w wodzie
    24% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=10,5% P) rozpuszczalnego
    w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

24% TLENKU POTASU (K2O) (=19,9% K) ROZPUSZCZALENEGO W WODZIE

9% TRÓJTLENKU SIARKI(SO3) (=3,6% S) ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE

Składniki produktu: CMC 1 – Fosforan jednoamonowy (CAS 7722‑76‑1), CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447‑40‑7), CMC 1 – Siarczan amonu (CAS 7783‑20‑2)

Przeznaczenie i stosowanie

POLIFOSKA® 8 to kompleksowy nawóz wieloskładnikowy szczególnie polecany do zastosowania przedsiewnego, możliwe jest stosowanie wczesną wiosną pogłównie na oziminy. Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKA® 8 jest szczególnie polecana pod zboża, gdy przyoruję się słomę. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10- 20 cm.

Instrukcja stosowania

Nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu POLIFOSKA®8 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina Poziom plonowania
średni wysoki
Zboża ozime 200‑250 300‑350
Zboża jare 200‑250 250‑300
Rzepak ozimy 250‑300 300‑400
Kukurydza 200‑250 300‑400
Burak cukrowy* 250‑300 350‑450
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)* 150‑200 200‑250
Rośliny pastewne 150‑200 200‑250
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska) 150‑200 200‑250

* bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe × zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę fosforu uzupełnić np. nawozem POLIDAP®, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny POLIFOSKA® 8 powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy, proporcjonalny ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

Pakowanie i transport

POLIFOSKA®8 jest pakowana:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.
POLIFOSKA® 8 nie jest klasyfikowana, tzn. nie jest uważana za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 7 warstw. Elastyczne kontenery o masie 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 2 warstw. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. 

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu. 

Stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Pozostałe nawozy

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl