POLIFOSKA

Często zadawane pytania

Gdzie można kupić nawozy POLIFOSKA®?

Bezpośrednią sprzedaż nawozów POLIFOSKA® na terenie całego kraju prowadzą autoryzowane punkty dystrybucji i ich podpunkty sprzedaży. W związku z tym o dostępność i ceny nawozów należy pytać w konkretnych punktach dystrybucji.  Lista najbliższych punktów dystrybucji wyświetli się w zakładce nawozyzakładce kontakt po udostępnieniu lokalizacji swojego urządzenia. Zapraszamy również do skorzystania z naszej wyszukiwarki punktów dystrybucji.

Co należy wziąć pod uwagę przed zakupem nawozu?

Koniecznie należy zwracać uwagę na ceny nawozów, a dokładniej na cenę 1 kg składnika pokarmowego w formie przyswajalnej dla roślin, a nie na cenę np. za 1 tonę masy nawozu. Informację o zawartości i przyswajalności nawozów, a więc ich jakości uzyskać można tylko z oryginalnego opakowania nawozu (NAWÓZ WE), nie zaś z ulotek, przypadkowych ofert handlowych lub z rozmów ze sprzedawcami, albo domokrążcami. Drogich nawozów na rynku jest coraz więcej, z różnymi "cudownymi" dodatkami, ostatnio także cudowne nawozy wapniowe, a nawet GIPS. Zawsze jakościowo dobry nawóz daje pewny wzrost plonu i nawet gdy ceny płodów rolnych są niższe, to należy, w zależności od oczekiwanych plonów i relacji cen zmniejszyć lub zwiększyć poziom nawożenia skutecznym, dobrym nawozem, bo i tak nie wiemy jakie będą relacje za rok, po następnych żniwach. Plon zawsze pozostaje, dając mniejszy lub większy zysk.

Jak obliczyć cenę nawozu?

Zawsze należy zacząć od wyliczenia ile kosztuje 1 kg czystego składnika przyswajalnego dla roślin. Niestety cena azotu, fosforu i potasu są bardzo różne, a różnice bardzo duże. Warto pamiętać, że od wieloleci najdroższy jest fosfor, a najtańszy potas. Dlatego dla nawozów wieloskładnikowych nie można liczyć ceny składnika jako średniej ceny matematycznej, a tylko jako średnią cenę ważoną. Nie każdy lubi matematykę, a poza tym takie liczenie zajmuje trochę czasu. W związku z tym od lat Grupa Azoty POLICE oferują rolnikom pomoc w postaci programu ułatwiającego takie liczenie, a jest to Kalkulator nawozowy. Tak wyliczona cena (średnia ważona) dla przyswajalnych, (a nie rozpuszczalnych w mocnych, mineralnych kwasach) jest obiektywną informacją do podjęcia decyzji, który nawóz wybrać podczas zakupów (by działał) i ile kupić, aby dawka była ekonomicznie efektywna.

Jakie czynniki najbardziej decydują o efektywnym nawożeniu?

Tych czynników jest niezmiernie dużo, a są one zależne i niezależne od rolnika. Tak więc nawożąc należy uwzględnić także dotychczasowy przebieg pogody oraz przewidzieć (na podstawie wieloletnich obserwacji) jej przebieg podczas wegetacji uprawianej rośliny. Dawniej o sukcesach w produkcji rolniczej w zdecydowanej większości decydowały warunki naturalne, takie jak jakość gleby, klimat, przebieg pogody itp. Naturalne warunki produkcji rolniczej obecnie nie wystarczają do osiągania satysfakcjonujących plonów. Wspomaganie się tylko nawozami naturalnymi (organicznymi), umożliwia osiągnięcie plonu 1,5 – 2,5 tony zbóż z 1 ha. Najważniejszymi czynnikami poprawiającymi efektywność nawożenia są:  prawidłowa agrotechnika, w tym ochrona roślin, dobór coraz doskonalszych genetycznie odmian roślin, które bez odpowiedniego nawożenia, nie dają oczekiwanego wzrostu plonów, bo na wytworzenie 1 jednostki przeliczeniowej (zbożowej) potrzebują 6,4 do 6,8 kg NPK, czynniki decydujące o warunkach wodnych, czyli zabiegi uprawowe, szczególnie wiosenne, ograniczające straty wody, co najmniej średnia zasobność gleby w przyswajalne formy składników, uregulowany odczyn i zbilansowana materia organiczna.Nawożenie organiczne, w tym także różne poplony poprawiają efektywność nawożenia mineralnego w warunkach niekorzystnego przebiegu pogody, a przede wszystkim popełnianych błędów agrotechnicznych. Nawożenie organiczne jest przede wszystkim „parasolem ochronnym”.

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2017 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl