POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Do tej pory w świetle obowiązujących przepisów można było stosować azot w oziminach dopiero od 1 marca. Dzięki obowiązującemu nowemu rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” od 8 lutego br. możemy stosować nawozy azotowe już w lutym, ale pod pewnymi warunkami.

Wkrótce rozpoczną się siewy soi. Jedną z największych korzyści jakie przynosi uprawa tej rośliny jest ograniczone lub wręcz zaniechane nawożenie azotowe, gdyż jako roślina bobowata potrafi wiązać azot atmosferyczny we współpracy z bakteriami brodawkowymi. A jak wygląda nawożenie pozostałymi pierwiastkami?

 

Ochłodzenie występujące w ostatnim czasie obniżyło aktywność szkodników w rzepaku ozimym. Nie oznacza to jednak, że przestały one całkowicie zagrażać roślinom. Dalszy monitoring nalotów szkodników łodygowych za pomocą żółtych naczyń jest wciąż wskazany.

Przy obecnie występujących niepewnych warunkach pogodowych oraz dość wolnym nadejściu wiosny warto zaopatrzyć zboża ozime w niezbędne mikroskładniki. Wpłyną one nie tylko na lepszą regenerację po ustaniu obecnych warunków stresowych, lecz również wspomogą efektywne wykorzystanie podanego azotu.

Zbliżamy się powoli do siewu pszenicy jarej, która pomimo mniejszego potencjału plonowania od formy ozimej, jest rośliną wymagającą i potrzebuje bardzo dobrego stanowiska, zasobnej gleby i zapasu wilgoci. Wybór odmiany do siewu także nie powinien być przypadkowy, dlatego warto sięgnąć po wyniki doświadczeń oraz powstałej na ich bazie Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze danego województwa.

Druga dawka azotu w rzepaku ozimym powinna być zastosowana na co najmniej 4 tygodnie przed kwitnieniem roślin. Opóźniona aplikacja nawozów azotowych  może mieć negatywny wpływ na szereg kluczowych czynników determinujących plon tej rośliny.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl