POLIFOSKA

Uprawa słonecznika w mijającym sezonie 2022 wzrosła nawet trzykrotnie. Szacuje się, że powierzchnia uprawy tej rośliny wyniosła ponad 60 tys. ha. Jak zatem kształtują się wyniki tegorocznych plonów?

Niski plon słonecznika na polach produkcyjnych

Niestety plon słonecznika na polach produkcyjnych nie był w tym roku zadowalający. Kształtował się na poziomie 20 - 25 dt/ha.  Nie jest to wysoki wynik, gdyż potencjał plonowania słonecznika jest nieco wyższy. Świadczą o tym m.in. świeżo opublikowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych tegoroczne „Wstępne wyniki plonowania odmian słonecznika w doświadczeniach rozpoznawczych 2022”.

Plon słonecznika w badaniach rozpoznawczych COBORU

 W trzech doświadczeniach badano 19 różnych odmian słonecznika pochodzących ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które nie są wpisane do Krajowego rejestru (KR) w Polsce. Zostały one zgłoszone do badań przez różne podmioty zajmujące się hodowlą słonecznika. 

Wstępny plon nasion został podany po przeliczeniu przy 13-procentowej wilgotności. Średni plon dla wszystkich badanych odmian wyniósł w tym sezonie wegetacyjnym 40,5 dt/ha.  Najwyżej plonowały odmiany tj. InSyn 222 CLP (118 proc. plonu wzorca), P63LE113 (115 proc. plonu wzorca), RGT Wollf (110 proc. plonu wzorca), NK Neoma (109 proc. plonu wzorca), ES Hudson SU (108 proc. plonu wzorca). Oprócz plonu nasion w zestawieniu podana została również długość okresu od siewu do dojrzałości pełnej, co będzie stanowić bardzo cenną informację przy wyborze odmiany do siewu w kolejnym sezonie wegetacyjnym.

Poniżej zestawienie plonowania wszystkich badanych odmian słonecznika.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl