POLIFOSKA

Podstawowym warunkiem uzyskania wysokich i stabilnych plonów ziemniaka jest wybór właściwej odmiany. Jednak niewskazana jest uprawa tej samej odmiany rokrocznie, bez wymiany sadzeniaków, ponieważ ziemniaki wyradzają się. Aby wybrać nowe sadzeniaki musimy podjąć trudną decyzję odnośnie nowej odmiany, spełniającej nasze oczekiwania.

Wyradzanie się odmian jest to spadek wartości gospodarczej (plenności, jakości, wyrównania) odmian roślin uprawnych w kolejnych rozmnożeniach.

Ile jest odmian w KR?

Aktualnie w Krajowym Rejestrze odmian zarejestrowanych jest 112 odmian ziemniaka, w tym 65 (58%) krajowych i 47 (42%) zagranicznych. We Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) znajdują się 1654 odmiany ziemniaka, z czego 6,2% stanowią odmiany zarejestrowane w naszym Krajowym Rejestrze. Jak zatem spośród tak wielu odmian wybrać tę właściwą?

Lista Odmian Zalecanych

Pomocnym narzędziem przy wyborze odmiany do uprawy jest Lista Odmian Zalecanych opracowana przez Wojewódzkie Zespoły Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. LOZ ma za zadanie ułatwić nam dokonania wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków.

Roślina ziemniaka w redlinach

Wykaz LOZ w 2016 roku dla ziemniaka (z uwzględnieniem wczesności) ustalona dla województwa opolskiego:

 • ziemniak bardzo wczesny – 5 odmian:
  • Arielle,
  • Denar,
  • Lord,
  • Miłek,
  • Viviana
 • ziemniak wczesny – 4 odmiany:
  • Gwiazda,
  • Ignacy,
  • Michalina,
  • Vineta
 • ziemniak średniowczesny – 4 odmiany:
  • Oberon,
  • Satina,
  • Stasia,
  • Tajfun
 • ziemniak średniopóźny i późny – 2 odmiany:
  • Jelly,
  • Mondeo

Wykaz zalecanych odmian gatunków roślin uprawnych można bez trudu znaleźć na stronie internetowej COBORU (Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych).

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl