POLIFOSKA
Chaber bławatek
17 marzec 2015

Rolnik od dawna wiedział, że jedne rośliny lubią ze sobą rosnąć, inne zaś przeciwnie. Choć jego spostrzeżenia były dość trafne to nie potrafił wyjaśnić dlaczego tak się dzieje. Dziś już wiemy, że za te zależności odpowiada zjawisko zwane…

Jęczmień ozimy
19 maj 2015

W trakcie wegetacji rośliny uprawne narażone są na różnego rodzaju stresy, które w efekcie końcowym mogą doprowadzić do obniżki plonowania. Istotną przeszkodą w osiągnięciu wysokich i dobrych jakościowo plonów są przede wszystkim warunki…

Agrofagi
01 czerwiec 2015

W trakcie wegetacji rośliny uprawne narażone są na różnego rodzaju stresy, które w efekcie końcowym mogą doprowadzić do obniżki plonowania. Istotną przeszkodą w osiągnięciu wysokich i dobrych jakościowo plonów są przede wszystkim warunki…

Plantacja ziemniaka
09 czerwiec 2015

Pomimo przedwschodowego zwalczania chwastów w ziemniakach, często są one wciąż obecne na naszych plantacjach. Wiadomo, że plantacja wolna od chwastów to nie tylko wyższy plon, lecz także zdrowe bulwy oraz lepsza ich jakość.

Faza kwitnienia ziemniaka
23 czerwiec 2015

Osiągnięcie wysokich plonów bulw stanowi najważniejszy priorytet dla producentów ziemniaka, z kolei dla odbiorcy rynkowego najistotniejsza jest jego jakość, czyli wartość odżywcza, konsumpcyjna i technologiczna. Zatem jak podwyższyć plon bulw…

06 sierpień 2015

Grzyby są nieodłącznym elementem upraw zbożowych. Mogą zaatakować rośliny na każdym etapie rozwoju powodując u nich choroby oraz wytwarzając mikotoksyny. Zagrożenie przez patogeny jest zmienne w latach i zależy w dużym stopniu od przebiegu pogody –…

Łęty ziemniaka
27 sierpień 2015

Zbiór ziemniaka jest najtrudniejszym, a także najbardziej pracochłonnym zabiegiem w całej technologii uprawy tej rośliny. Warto więc, na długo przez jej zbiorem zastanowić się jak przygotować plantację, aby nie tylko ograniczyć pracochłonność, ale…

Objawy niedoboru potasu
02 październik 2015

Potas jest jednym z ważniejszych składników pokarmowych, który decyduje o plonie i jakości uprawianych roślin. Regularne nawożenie tym pierwiastkiem wpływa na powstawanie i stabilność wtórnych minerałów ilastych w glebie, które są dość istotne w…

Objawy niedoboru magnezu w rzepaku
09 listopad 2015

Gleby w Polsce są ubogie w magnez, na co wskazuje ponad 60% gleb mieszczących się w klasie zasobności niskiej. A jak wiadomo, dla pełnego wykorzystania potencjału plonowania oraz osiągnięcia zamierzonej jakości naszego plonu musimy utrzymać…

Niedobory manganu na liściach rzepaku
11 grudzień 2015

Na terenie naszego kraju zasobność gleb w przyswajalny mangan, w porównaniu z innymi mikroskładnikami, nie wygląda źle. Według badań IUNG-PIB występuje tylko około 10% gleb ubogich w ten pierwiastek. Jednak zawartość przyswajalnych form manganu, a…

Gorczyca biała
08 styczeń 2016

Bez wątpienia poprawnie skonstruowany płodozmian jest najlepszym sposobem na to, by uniknąć chorób i szkodników w każdej uprawie. Częste następstwo tych samych roślin po sobie sprzyja nagromadzaniu się patogenów w glebie, które są przenoszone…

Kwitnąca roślina ziemniaka
26 luty 2016

Podstawowym warunkiem uzyskania wysokich i stabilnych plonów ziemniaka jest wybór właściwej odmiany. Jednak niewskazana jest uprawa tej samej odmiany rokrocznie, bez wymiany sadzeniaków, ponieważ ziemniaki wyradzają się. Aby wybrać nowe sadzeniaki…

Bulwa ziemniaka
13 marzec 2016

Prawidłowe nawożenie ziemniaka pozwala nie tylko na zwiększenie plonu, lecz także poprawę odporności roślin oraz zdolności przechowalniczych bulw. Efektywne nawożenie ziemniaka wymaga uwzględnienia kilku bardzo ważnych czynników. Należy do nich…

Redliny z wysadzonymi ziemniakami - brak wschodów
20 kwiecień 2016

Wczesne i precyzyjne sadzenie ziemniaków to gwarancja wysokich plonów i dobrych jakościowo bulw. Jednak sadzenie ziemniaków w niedostatecznie ogrzaną glebę wiąże się z pewnym ryzykiem.

Fiołek polny
27 kwiecień 2016

Ziemniak należy do roślin o dużej wrażliwości na zachwaszczenie, a pozostawienie plantacji bez ochrony przed chwastami wiąże się ze stratami w plonie bulw rzędu nawet 70%.

Stonka ziemniaczana - chrząszcz
11 czerwiec 2016

Warunki pogodowe występujące w ostatnim czasie sprzyjają rozwojowi stonki ziemniaczanej. Na plantacjach widoczne są uszkodzenia spowodowane żerowaniem larw i chrząszczy tego szkodnika. Aby skutecznie z nim walczyć trzeba dobrze go poznać.

Kwitnący ziemniak
20 czerwiec 2016

W ostatnich dniach pojawiły się pierwsze komunikaty PIORIN o zagrożeniu plantacji ziemniaczanych zarazą ziemniaka ( Phytophthora infestans ). Większość rolników jest już po pierwszym zabiegu fungicydowym, jednak w momencie wystąpienia warunków…

19 grudzień 2016

Najlepsze warunki przechowania ziemniaków to takie, które pozwolą ograniczyć ubytki naturalne, straty spowodowane gniciem i kiełkowaniem oraz takie, które będą sprzyjać utrzymaniu jakości bulw, aż do momentu ich spożycia.

14 luty 2017

Pod koniec stycznia na Opolszczyźnie odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym została zatwierdzona Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa. Ustalenia…

22 maj 2017

Podstawowym warunkiem prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin ziemniaka jest utrzymanie plantacji wolnej od chwastów. Zachwaszczone pole już od samego początku wegetacji roślin powoduje ograniczenie dostępu światła, wody oraz składników pokarmowych,…

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2019 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl