POLIFOSKA

Na wielu plantacjach ziemniaka obserwuje się obecność zarówno dorosłych chrząszczy, złóż jaj, jak i kolejnych stadiów larwalnych najgroźniejszego szkodnika ziemniaka - stonki ziemniaczanej.  Niestety szkodliwość tego szkodnika z roku na rok wzrasta, do tego uodpornił się on już na niektóre substancje czynne insektycydów.


Najgroźniejsze są larwy

Największe szkody w uprawie ziemniaka powodują larwy stonki uszkadzając wszystkie naziemne części roślin ziemniaka. Z początku osobniki te powodują uszkodzenia blaszek liściowych i nerwów głównych liści, czego pierwszą oznaką są drobne, okrągłe otwory wygryzione w środku liścia. Starsze larwy natomiast wygryzają liście od brzegów. Z czasem, gdy plantacja nie zostanie ochroniona powodują one gołożery i na polu zostają jedynie tylko łodygi.

Kiedy powinniśmy rozważyć zabieg insektycydowy?

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności. 

Głównym terminem zwalczania stonki ziemniaczanej jest okres, gdy na plantacji większość larw znajduje się w stadiach L2-L3.  Jeśli określone dla stonki progi szkodliwości zostały przekroczone zabieg należy wykonać jak najszybciej. Zwłaszcza, że w sprzyjających warunkach pogodowych, które obecnie występują, żerowanie stonki będzie dynamiczne i bardzo mocno odczuwalne dla plantacji. Z ekonomicznego punktu widzenia zabieg powinniśmy wykonać, gdy na plantacji występuje 1‑2 chrząszcze na 1 m², lub/i w przypadku, gdy zaobserwujemy 10 złóż jaj na 10 roślinach oraz 15 larw stonki na 1 roślinie.

Pilnuj rotacji środków

Sporo mówi się o uodpornieniu się stonki na niektóre insektycydy, co spowodowane jest ograniczoną rotacją substancji aktywnych stosowanych w danym sezonie. Dlatego bezwzględnie powinniśmy pilnować jakimi substancjami wykonujemy zabieg ochronny i do jakiej grupy przynależą. Przyjmuje się, że dana substancja powinna być stosowana tylko raz w ciągu sezonu, aby zmniejszyć ryzyko wykształcenia odporności.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl