POLIFOSKA

W ubiegłym sezonie wegetacyjnym obecność szkodników na plantacji rzepaku ozimego w dużym stopniu przyczyniła się do spadku plonowania tej rośliny. Część szkodników wystąpiła na plantacji po raz pierwszy i nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z zagrożeń jakie niosła ich obecność, zwłaszcza, że kiełki wschodzącego rzepaku były niszczone jeszcze przed wydostaniem się na powierzchnię gleby. 

Poznaj wroga

W rzepaku możemy spotkać dwa rodzaje pchełek tj. pchełki ziemne (pchełkę czarną, czarnonogą, smużkowaną i falistosmugowatą), które żerują przed i tuż po wschodach rzepaku oraz pojawiającą się we wrześniu i październiku pchełkę rzepakową.

Pchełki ziemne uszkadzają wschodzące rośliny wyżerając w nich małe otwory. Rośliny są wówczas zahamowane we wzroście, żółkną, więdną i zasychają. Chrząszcze pchełki rzepakowej dziurawią natomiast liście, a ich larwy w późniejszym czasie dostają się do stożka wzrostu, silnie uszkadzając roślinę.

Insektycydy należy stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach, zauważeniu pierwszych uszkodzeń oraz przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości.

Próg ekonomicznej szkodliwości dla pchełek ziemnych to stwierdzenie 1 chrząszcza pchełki na 1 mb rzędu. Natomiast dla pchełki rzepakowej progiem ekonomicznej szkodliwości są 3 chrząszcze na 1 mb rzędu.

Preparaty zalecane do walki z pchełkami

Do zwalczania pchełek w rzepaku zarejestrowanych jest tylko kilka preparatów zawierających deltametrynę, lambda-cyhalotrynę oraz acetamipryd, tj. Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW, Inazuma 130 WG, Karate Zeon 100 CS, Khoisan 25 EC, Patriot 100 EC i Sparviero.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl