POLIFOSKA

Zbliża się koniec sierpnia i rzepaki w większości rejonów kraju są już posiane i aby nie przeoczyć zagrożenia ze strony ślimaków powinniśmy często lustrować plantacje.

Szkody powodowane przez ślimaki

Obecność ślimaków na plantacji rzepaku nie wróży nic dobrego. Największe uszkodzenia powodują one w okresie kiełkowania, wschodów oraz rozwijania przez rośliny pierwszych liści. Młode rośliny są zjadane w całości lub ścinane przez ślimaki tuż nad powierzchnią gleby. Żerują one w nocy, a także podczas deszczowej pogody. W dzień natomiast, ukrywają się w glebie, pod liśćmi i konarami drzew. Ich obecność na plantacji można zauważyć w postaci błyszczących ścieżek śluzu, zarówno na roślinie, jak i na glebie.

Skuteczne pułapki

W celu zbadania liczebności ślimaków na plantacji możemy wystawić specjalne pułapki wabiące. Wówczas po zaobserwowaniu znacznego zagrożenia plantacji będziemy mieli pewność, co do słuszności chemicznego ich zwalczania.

Metody ograniczania liczebności ślimaków na plantacji rzepaku ozimego

Zanim zaczniemy zabiegi chemiczne w ochronie plantacji przed ślimakami, warto spróbować kilku innych niezbędnych i skutecznych metod ograniczenia ich występowania, m.in.

  • metody agrotechniczne (podorywka, głęboka orka, bronowanie),
  • wykaszanie traw i niszczenie chwastów rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie upraw,
  • osuszanie zbyt wilgotnych stanowisk,
  • usuwanie resztek pożniwnych, kamieni i innych przedmiotów leżących na glebie (kryjówki ślimaków w okresach niekorzystnych),
  • rotacja roślin uprawnych w zmianowaniu,
  • izolacja przestrzenna.

Zabiegi chemiczne…

…polegają natomiast na stosowaniu granulowanych moluskocydów zawierających jako substancje aktywną metaldehyd. Zabieg należy wykonać bezpośrednio przed lub po wysiewie nasion jednym z zarejestrowanych preparatów tj. Allowin 04 RB, Axcela GB, Clartex Neo 04 RB, Glanzit 06 GB, Metarex Inov 04 RB, Snacol 05 GB, Ślimax Agro 3 GB, Ślimax Agro Plus GB, Xiren GB. Jednak moluskocydy powinniśmy stosować w ostateczności (gdy inne metody zwiodły!), po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości w pułapkach lub po stwierdzeniu progowych uszkodzeń liści:

Progi ekonomicznej szkodliwości dla ślimaków

Termin obserwacji

Próg szkodliwości

I

Bezpośrednio po siewie oraz w okresie wschodów [BBCH 8‑11]

2‑3 ślimaki średnio na pułapkę lub zniszczenie 5 % roślin

II

W fazie 1‑4 liści i w fazach późniejszych [BBCH 11‑15]

4 lub więcej ślimaków średnio na pułapkę lub zniszczenie 10% roślin w stopniu silnym lub bardzo silnym

Źródło: Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego i jarego. IOR-PIB, Poznań 2013

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl