POLIFOSKA

Rzepak ozimy jeszcze dobrze nie wykształcił pierwszych liści, a już atakują go szkodniki. Otóż na siewkach wschodzącego rzepaku widoczne są już pierwsze uszkodzenia spowodowane przez pchełki.

Pchełki ziemne żerują na rzepaku przed i tuż po wschodach. Wówczas można zaobserwować np. pchełkę czarną, czarnonogą, smużkowaną i falistosmugą.

Pchełka rzepakowa żeruje nieco później. Zazwyczaj pojawia się we wrześniu i październiku.

Objawy żerowania pchełek ziemnych

Na liścieniach, a nawet kiełkach wschodzących rzepaków widać małe okrągłe wyżerki o średnicy 0,5‑1 mm. Silnie uszkodzone wschodzące rośliny szybko tracą wodę, są zahamowane we wzroście, żółkną więdną i zasychają. Kiełki często są zniszczone jeszcze przed wydostaniem się na powierzchnię gleby.

Pchełka rzepakowa (Psylliodes chrysocephala L.)

Pchełka rzepakowa (Psylliodes chrysocephala L.)Pchełka rzepakowa należy do rzędu chrząszczy i występuje powszechnie w całym kraju. Może żywić się wszystkimi roślinami z rodziny kapustowatych uprawnych i rosnących dziko. Dodatkowo jest największym gatunkiem pchełki występującym w rzepaku, choć w odmianach ozimych pojawia się sporadycznie.

Dorosłe osobniki żerują na blaszce liściowej i wygryzają niewielkie otwory. W przypadku znacznej liczby pasożytujących owadów może dojść do ograniczenia powierzchni asymilacyjnej i utrudnień w procesie fotosyntezy. Od września chrząszcze zaczynają nadlatywać na rzepak ozimy. Samice składają jaja w glebie w pobliżu roślin, na głębokości około 1 cm. W przypadku łagodnej zimy składanie jaj może trwać aż do wiosny.

Larwy, które wylęgają się, wchodzą na roślinę, wgryzają się do ogonków liściowych i przechodzą do pędu głównego, gdzie spędzają zimę. Larwa pchełki charakteryzuje się ciemnobrunatną głową, ciałem pokrytym owłosieniem, ciemnymi plamkami na grzebiecie, trzema parami odnóży tułowiowych skierowanymi ku górze i dwoma kolcami na końcu odwłoka. Z końcem kwietnia larwy przechodzą do gleby i przepoczwarzają się w młode czarnozielone chrząszcze, które po krótkim żerowaniu zapadają w okres zwolnienia procesów rozwojowych (diapauza) trwający do jesieni.

Źródło: Rynek-Rolny.pl

Efekt żerowania pchełki rzepakowej

Pchełka pozostawia sitowato podziurawione liście rzepaku, jednak bardziej znaczący jest żer w chodnikach ogonków liściowych, nerwów oraz rdzeniu. Jeżeli rośliny znajdują się w stadium rozety, larwy łatwo dostają się do stożka wzrostu, przez co mogą silnie uszkodzić roślinę.

Pchełka rzepakowa larwa

Jak sprawdzić czy na twoim rzepaku również żerują pchełki?

Wystaw żółte naczynia! Obecność tych i innych szkodników monitorować można żółtymi naczyniami, które umieszcza się na plantacji około 20 m w głąb, od brzegu pola. Stosując tą metodę możemy terminowo i skutecznie wykonać zabieg, posługując się progami ekonomicznej szkodliwości.

Próg ekonomicznej szkodliwości dla pchełek ziemnych to stwierdzenie obecności 1 chrząszcza pchełki na 1 m b. rzędu. Natomiast dla pchełki rzepakowej progiem ekonomicznej szkodliwości są 3 chrząszcze na 1 m b. rzędu.

Insektycydy jesienne w rzepaku – niezbyt wielki wybór

Niestety to prawda. Do zwalczania pchełek w rzepaku zarejestrowane są tylko dwie substancje aktywne: deltametryna oraz lambda-cyhalotryna. Możemy je znaleźć w preparatach tj. Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW, Sparviero, Delta 50 EW, Khoisan 25 EC, Patriot 100 EC.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl