POLIFOSKA

Znaczne ocieplenie pogody w ostatnich dniach sprawiło, że na plantacjach rzepaczanych pojawił się chowacz brukwiaczek. Jest to jeden z najgroźniejszych szkodników w rzepaku ozimym, dlatego nie powinniśmy zwlekać z wykonaniem zabiegu insektycydowego. 

Wyłów i policz

W celu wychwycenia pierwszych nalotów na plantację należy prowadzić monitoring przy pomocy żółtych naczyń. Zabieg insektycydowy wykonujemy krótko po nalocie chrząszczy na plantację, zanim samice zdążą złożyć jaja, po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, który dla chowacza brukwiaczka wynosi:

  • 10 osobników wyłowionych z żółtego naczynia w ciągu trzech dni lub
  • 2 – 4 chrząszcze na 25 roślinach zaobserwowane podczas lustracji pola.

Rzepak opryskuje się, gdy średnia dobowa temperatura utrzymuje się powyżej 6°C 

Podczas wykonywania oprysku należy zwrócić szczególną uwagę na temperaturę powietrza, ponieważ w momencie jej spadku chowacz ucieka przed zimnem do gleby i wówczas zabieg może okazać się mało skuteczny.

Należy pamiętać, że insektycydy najlepiej działają w określonych temperaturach, np. środki z grupy pyretroidów są najskuteczniejsze w temperaturze poniżej 20°C, a z grupy fosforoorganicznych powyżej 15ºC. Jedynie chloronikotynyle nie wymagają odpowiednich temperatur.

Duży dobór środków

W przypadku przekroczenia progu szkodliwości zabieg wykonujemy jednym z zalecanych  insektycydów zawierających jako substancję czynną acetamipryd (Mospilan 20 SP), alfa-cypermetrynę (Fastac 100 EC), lambda-cyhalotrynę (Karate Zeon 050 lub 100 CS), beta-cyflutrynę (Alfazot 025 EC), gamma-cyhalotrynę (Rapid 060 CS), etofenproks (Trebon 30 EC), zeta-cypermetrynę (Fury 100 EC), fosmet (Boravi 50 WG), chloropiryfos (Insodex 480 EC), deltametrynę (Decis Mega 50 EW) lub tau-fluwalinat (Mavrik Vita 240 EW). 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl