POLIFOSKA

Ciepła pogoda oraz opady deszczu to idealne warunki dla rozwoju chwościka burakowego. Powinniśmy więc zwiększyć częstotliwość wizyt na plantacjach buraka cukrowego, aby w odpowiednim czasie móc wychwycić pierwsze symptomy występowania patogenu chorobotwórczego na liściach.

Na wystąpienie w danym roku chwościka na plantacji buraka cukrowego wpływ mają nie tylko warunki pogodowe, lecz również częsta uprawa tej rośliny na danym polu, wysiew odmian o słabej tolerancji na chwościka, a także uprawa buraka na polach, gdzie w poprzednich latach znajdowały się pryzmy korzeni buraków.

Po przekroczeniu progu lub zapobiegawczo

Zaobserwowanie momentu pojawienia się pierwszych plam na liściach ma kluczowe znaczenie w walce z chwościkiem. Są one sygnałem do wykonania pierwszego zabiegu ochronnego. Wielu plantatorów nie czeka na sygnał, lecz wykonują pierwszy zabieg prewencyjnie na podstawie obserwacji pogody i doświadczeń z ubiegłych sezonów.

Można też oprzeć się na progu szkodliwości określającego, kiedy powinniśmy rozpocząć ochronę fungicydową, który jest zależny od stopnia porażenia roślin, tj.

- 5% roślin do 5 sierpnia,

- 15% roślin między 5 a 15 sierpnia,

- 45% roślin od 15 sierpnia do pierwszej dekady września.

Aby zabieg mógł być skuteczny, do ochrony powinniśmy wybierać fungicydy, lub sporządzać mieszaniny zawierające przynajmniej dwie substancje aktywne. Pozwoli to zapobiec zjawisku odporności grzyba C. beticola na stosowane często substancje.

Bez wizyt na polu nie będziemy w stanie wychwycić odpowiedniego momentu rozpoczęcia walki z patogenem, dlatego przy obecnej ciepłej pogodzie powinniśmy częściej niż zwykle monitorować stan plantacji buraka.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl