POLIFOSKA

Niewielka ilość opadów oraz przedłużający się okres suszy przy umiarkowanej wilgotności powietrza w czasie wegetacji to czynniki wspomagające rozwój alternariozy ziemniaka. Sprzyjają jej również obfite i długo utrzymujące się rosy, uprawa ziemniaków na glebach lekkich, okresowo za suchych i ubogich w składniki pokarmowe. Określenie terminu pierwszego zabiegu fungicydowego powinno być w oparciu o przebieg warunków pogodowych oraz monitoring plantacji ziemniaków w regionie. 

Po czym rozpoznać?

Pierwsze objawy chorobowe możemy zauważyć gdy ziemniaki znajdują się w fazie kwitnienia. Wówczas na starszych liściach pojawiają się ciemnobrunatne okrągławe, suche plamy oraz widoczne strefowania. Z czasem plamy powiększają się i obejmują całą powierzchnię liścia. W tym momencie blaszka liściowa żółknie i w ostateczności usycha.

Koleżanka zarazy obniżająca plon bulw ziemniaka

Alternarioza, jest obok zarazy, jedną z najważniejszych chorób ziemniaka. Aktualnie zagrożenie chorobą rośnie i problem pogłębia się z powodu ocieplania się klimatu. W latach sprzyjających rozwojowi alternariozy ziemniaka, straty w plonie bulw mogą sięgać nawet do 30 – 70%.

Na ratunek - zabieg fungicydowy!

Pierwszą ochronę fungicydową stosujemy od momentu wystąpienia pierwszych objawów chorobowych na liściach ziemniaka. Do dyspozycji mamy kilkadziesiąt zarejestrowanych preparatów do stosowania od początku zakrywania międzyrzędzi, aż do fazy dojrzewania owoców i nasion. Preparaty te zawierają jako substancję aktywną ametoktradynę, azoksystrobinę, benalaksyl, benalaksyl-M, chlorotalonil, cymoksanil, difenokonazol, dimetamorf, famoksat, fenamidon, fluazynam, folpet, mandipropamid, mankozeb, metalaksyl, metalaksyl-M, metiram, piraklostrobinę, propamokarb, propamokarb + fenamidon oraz propineb. Pamiętajmy, że przy silnym porażeniu zabieg należy powtarzać co 7 dni preparatami o działaniu kontaktowym lub co 10 dni preparatami wgłębnymi lub systemicznymi. Podczas słabej infekcji czas pomiędzy opryskami możemy wydłużyć nawet do 14 dni.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl