POLIFOSKA

Ziemniak w zależności od terminu sadzenia i wczesności odmiany jest w różnej fazie rozwojowej, a obecnie większość plantacji kwitnie. Rośliny są atakowanie przez stonkę ziemniaczaną, natomiast występujące warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi najgroźniejszej choroby ziemniaka jaką jest zaraza ziemniaczana. Planując zabiegi insektycydowe, czy fungicydowe warto rozważyć połączenie ich z dokarmianiem dolistnym mocznikiem i siarczanem magnezu.

Ziemniaki dobrze reagują na dokarmianie dolistne mocznikiem.pl

W uprawie ziemniaka często stosowanym dolistnie nawozem jest mocznik.pl. Nawożenie mocznikiem.pl wpływa korzystnie na wzrost zawartości skrobi i nie powoduje zwiększenia gromadzenia azotanów w bulwach. Zaleca się stosować 6%-owy wodny roztwór mocznika.pl, czyli 6 kg mocznika.pl w 100 litrach wody Przy każdorazowym zużyciu 200 litrów cieczy roboczej na 1 ha dostarczymy 12 kg mocznika, czyli ponad 5,5 kg N/ha. Dokarmianie dolistne, w zależności od wczesności odmian, wykonuje się 2‑4 krotnie, w odstępach 7‑10 dni po zwarciu roślin w rzędach, aż do fazy formowania jagód.

MgSO4 dolistnie razem z mocznikiem

Na glebach o małej i średniej zasobności w magnez dobrze jest oprócz mocznika dodać siarczanu magnezu - 5% roztwór siedmiowodnego roztworu magnezu, czyli 5 kg MgSO4 na 100 litrów wody. Dokarmianie dolistne magnezem wskazane jest do fazy kwitnienia ziemniaka, gdyż rośliny wykazują największe zapotrzebowanie na ten składnik w okresie zawiązywania bulw. Zabieg dokarmiania dolistnego najlepiej jest przeprowadzić wieczorem lub wcześnie rano przy temperaturze 1215°C. Łączenie dokarmiania azotem, magnezem i siarką z zabiegami ochrony roślin jest korzystne ze względu na ograniczenie ilości przejazdów.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl