POLIFOSKA

Obecnie w ziemniaku coraz większe uszkodzenia powoduje stonka ziemniaczana. Sprzyjają temu występujące warunki pogodowe. Podczas lustracji możemy zaobserwować występowanie chrząszczy, larw oraz złoża jaj tego szkodnika. Monitoring plantacji jest zatem bardzo istotny, aby oszacować zagrożenie i w odpowiednim momencie zareagować.

Żarłoczne larwy

Do tej pory ziemniaki zdążyły wytworzyć solidną powierzchnię asymilacyjną, zakryły międzyrzędzia i rozpoczęły kwitnienie. Z uwagi na to, iż larwy stonki - stadium L4 - zjadają liście ziemniaka i są wyjątkowo żarłoczne, ważne jest, aby w tym okresie powierzchnia asymilacyjna nie została uszkodzona, ponieważ jej zmniejszenie, zwłaszcza na skutek żerowania stonki ziemniaczanej może prowadzić do wysokich strat w plonie. Przykładowo redukcja 15 % powierzchni masy liściowej krzaka przez stonkę ziemniaczaną prowadzi do strat w plonie sięgających około 30 %.

Niezbędny zabieg

Najbardziej efektywnym terminem wykonania zabiegu insektycydowego zwalczającego tego szkodnika jest przeprowadzenie go w okresie pojawienia się na plantacji larw stadium L2-L3. Oczywiście po sygnale, że został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości czyli:

  • 12 zimujących chrząszczy na 25 roślin
  • 1 złoże jaj na 1 roślinie.
  • 15 larw stonki na 1 roślinie
  • zniszczenie 20% powierzchni liści.

W przypadku rozciągniętego w czasie składania jaj i wylęgu larw stonki ziemniaczanej oraz masowego, licznego pojawu chrząszczy letnich 1 pokolenia może zachodzić potrzeba powtórzenia zabiegów zwalczających. Konieczne jest wówczas przemienne stosowanie insektycydów z różnych grup chemicznych, aby zapobiec wystąpieniu odporności stonki na substancje aktywne.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl