POLIFOSKA

Plantacje zbóż ozimych znajdują się w fazie pełni kłoszenia lub początku dojrzałości mlecznej. Przy dokładnym obejrzeniu roślin, pomiędzy kłoskami można zaobserwować masową obecność mszycy zbożowej.

 Żerujące w kłosach mszyce…

… stanowią zagrożenie dla przyszłego plonu, ponieważ wysysają soki z rozwijających się ziarniaków oraz przenoszą choroby wirusowe. Mszyca wydziela także spadź, na której rozwijają się grzyby chorobotwórcze, co obniża jakość ziarna. Szkodliwe są zarówno larwy jak i postacie dorosłe rozwijające się głównie na kłosach co może doprowadzić do wyraźnego spadku MTZ, a tym samym ubytku plonu ok. 10 dt/ha.

Zabiegi zwalczania należy wykonywać po stwierdzeniu obecności mszyc na źdźbłach w okresie od fazy pełni kłoszenia do początku fazy dojrzałości mlecznej wszystkich gatunków zbóż.

Próg szkodliwości wg zaleceń IOR: na 100 losowo wybranych źdźbłach - 5 mszyc średnio na 1 kłos.

Do zabiegu insektycydowego zwalczania mszyc mamy do wykorzystania preparaty zawierające substancje czynne tj. alfa-cypermetryna, beta-cyflutryna, cypermetryna, deltametryna, esfenwalerat, gamma-cyhalotryna, zeta-cypermetryna, czyli substancje z grupy pyretroidów, które działają najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Przy obecnie występujących bardzo wysokich temperaturach powietrza dobrym rozwiązaniem jest stosowanie preparatów fosfororganicznych, które najlepiej działają powyżej 15 °C. Niestety preparaty zawierające dimetoat możemy stosować jedynie do końca czerwca br. Polecana jest także mieszanina lambda-cyhalotryny i acetamiprydu oraz preparaty zawierające substancje z grupy karboksyamidów (flonikamid) czy sulfoksyminy (sulfoksaflor).

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl