POLIFOSKA
polifoska-krzem

Opis produktu

Formuła nawozu: NPK (S) 6‑12‑34 (+10) ÷ 6‑5,2‑28,2 (+4) z KRZEMEM

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0‑5,0 mm.

Gęstość nasypowa: 0,95‑1,05 kg/dm3

6% CAŁKOWITEGO AZOTU (N)
    6% azotu amonowego

12% CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLEKU FOSFORU (P2O5) (= 5,2% P)
    10% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=4,4% P) rozpuszczalnego w wodzie
    12% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=5,2% P) rozpuszczalnego
    w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

34% TLENKU POTASU (K2O) (=28,2% K) ROZPUSZCZALENEGO W WODZIE

10% TRÓJTLENKU SIARKI(SO3) (=4% S) ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE

 

1% CAŁKOWITEGO DWUTLENKU KRZEMU(SiO2) (=0,5% Si)

Składniki produktu: CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447‑40- 7),CMC 1 – Fosforan jednoamonowy (CAS 7722‑76‑1), CMC 1, CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783‑20‑2)

Przeznaczenie i stosowanie

POLIFOSKA® KRZEM to kompleksowy nawóz wieloskładnikowy, szczególnie polecany do zastosowania przedsiewnego. Zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rzepak, kukurydzę, okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i w sadownictwie. Zaleca się ją stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® KRZEM przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‑20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.  

Instrukcja stosowania

Nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu POLIFOSKA®KRZEM w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina Poziom plonowania
średni wysoki
Zboża ozime 200‑350 350‑450
Zboża jare 250‑300 350‑400
Rzepak ozimy 300‑350 400‑450
Kukurydza 300‑350 350‑450
Burak cukrowy* 350‑400 450‑500
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)* 250‑300 300‑400
Rośliny pastewne 200‑250 300‑350
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska) 200‑250 300‑350

* bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe × zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę fosforu uzupełnić np. nawozem POLIDAP®, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny POLIFOSKA® KRZEM powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy, proporcjonalny ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

Pakowanie i transport

POLIFOSKA®KRZEM jest pakowana:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.
POLIFOSKA® KRZEM nie jest klasyfikowana, tzn. nie jest uważana za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 7 warstw. Elastyczne kontenery o masie 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 2 warstw. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. 

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu. 

Stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Pozostałe nawozy

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl