POLIFOSKA

Wybór odmiany rzepaku ozimego do siewu powinien być dostosowany do warunków klimatyczno-glebowych występujących w danym rejonie naszego kraju, ponieważ makroregiony uprawy tej rośliny odzwierciedlają specyficzne warunki pogodowe i siedliskowe panujące w jej obrębie. Ponadto do siewu powinniśmy przeznaczać wyłącznie nasiona kwalifikowane, dobrze wykształcone i zdrowe, profilaktycznie zaprawione środkami chemicznymi przeciwko sprawcom chorób i szkodnikom.

Lista Odmian Zalecanych

Niezbędną pomocą przy wyborze odmiany w danym rejonie są Listy Odmian Zalecanych (LOZ). Dla rzepaku ozimego LOZ do uprawy utworzono w 9 województwach i obejmują one co najmniej 10 różnych odmian. Listy ustalane są przez Wojewódzkie Zespoły Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a ich aktualizacja jest dokonywana co roku po żniwach dla zbóż ozimych i rzepaku ozimego oraz wiosną dla zbóż jarych. Publikowane są one w prasie fachowej oraz dostępne na stronie internetowej COBORU.

Tylko kwalifikat!

Do siewu stosować należy nasiona kwalifikowane, zaprawione przez firmy specjalistyczne, które zabezpieczają plantacje przed chorobami występującymi jesienią. Zainfekowany lub porażony materiał siewny stwarza niebezpieczeństwo zawleczenia na pole nowych, wcześniej tam nie występujących gatunków sprawców chorób i szkodników, których późniejsza likwidacja może okazać się niemożliwa i które będą atakowały rośliny w latach następnych.

Uwaga na szkodniki tuż po wschodach roślin

W latach 2014 - 2015 Unia Europejska wprowadziła dwuletni zakaz stosowania zapraw zawierających substancje z grupy neonikotynoidów (tiametoksamu, imidaklopridu i klotianidyny). Środki chemiczne zawierające te substancje aktywne w chwili obecnej nie mają zamienników na rynku, dlatego - podobnie z resztą jak w ubiegłym roku - można się spodziewać problemów ze zwalczaniem pchełek, śmietek, gnatarza, tantnisia, chowacza galasówka i innych szkodników żerujących w okresie wschodów.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl