POLIFOSKA

Na młodych roślinach rzepaku ozimego widoczne są niedobory siarki. Podstawowym źródłem tego pierwiastka były nawozy doglebowe wysiane przed siewem, jednak obfite opady deszczu występujące w  ostatnim czasie przyczyniły się do wymycia siarki z gleby.

Objawy deficytu siarki to chlorozy pomiędzy nerwami liścia

W zależności od rejonu kraju oraz terminu siewu, rzepak ozimy osiągnął obecnie fazę 3 - 6 liści. Na niektórych plantacjach widoczne są rośliny z jasnozielonymi lub żółtymi mozaikowatymi przebarwieniami (chlorozami) na liściach. Są to pierwsze objawy niedoboru siarki, które w wyniku pogłębiającego się deficytu mogą stać się fioletowe lub czerwonawe, a liście mogą przybrać łyżeczkowaty kształt.

Dokarmianie dolistne siarką powinno pomóc

Aby ograniczyć deficyt siarki warto wykonać zabieg dokarmiania siedmiowodnym siarczanem magnezu w roztworze 5% -owym, czyli 5 kg nawozu w 100 l wody. Rośliny dobrze odżywione siarką oraz magnezem charakteryzują się większą zawartością białek właściwych oraz związków strukturalnych odpowiedzialnych za grubość blaszki liściowej, co daje większe szanse roślinie na przezimowanie.

W razie potrzeby podać azot

Ze względu na słaby rozwój roślin rzepaku w niektórych rejonach kraju plantacje będą potrzebowały również nawożenia azotem, które należy przeprowadzić nie później niż w fazie 4 - 5 liści rzepaku. Możemy wówczas zastosować mocznik.pl® w zabiegu dolistnym stosując 10% roztwór, czyli rozpuszczając 10 kg mocznika w 100 litrach wody.
Pamiętajmy, aby zabieg wykonać w dzień o niskim nasłonecznieniu oraz w optymalnej temperaturze powietrza.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl