POLIFOSKA

Przed nami trudny okres żniw, a zaraz po nim prace polowe rozpoczynające przygotowanie pól do zasiewu na nowy sezon wegetacyjny. W wielu gospodarstwach część areału przypadnie pod zasiewy rzepaku ozimego, którego uprawa nie należy do najłatwiejszych. Ważne jest odpowiednie prowadzenie plantacji już od samego początku.

Staranna uprawa pola pod rzepak – dlaczego tak ważna?

Staranna i wykonana we właściwym czasie uprawa roli pod rzepak ozimy jest niezbędna dla zapewnienia dobrych i wczesnych wschodów, prawidłowego przenikania korzeni w głąb gleby i ułatwienia młodym siewkom odpowiedniego wzrostu i rozwoju.

Małe nasionka rzepaku powinny być ulokowane na odpowiedniej głębokości, zapewniającej dostęp do wilgoci i dobre podsiąkanie przez cały okres wschodów. Zbyt spulchniona, zbrylona lub rozpylona gleba z czasem osiada nie zapewniając dobrych warunków do skiełkowania nasion. Ponadto zbyt mocno zbita lub zamulona deszczami rola szybciej traci wodę i zaskorupia się, znacznie utrudniając wschody poprzez uniemożliwienie przebicia się liścieni młodych siewek. Stąd tak ważne jest prawidłowe, staranne doprawienie gleby przed siewem.

Od czego zacząć?

Podstawą idealnego przygotowania gleby pod zasiew rzepaku ozimego jest wykonanie zespołu uprawek pożniwnych. Możliwie najszybciej po zbiorze rośliny przedplonowej powinniśmy „zerwać” ścierń w celu zatrzymania wody, która z nieuprawionej gleby bardzo szybko paruje. Podorywkę należy wykonać broną, gruberem lub pługiem, na niewielką głębokość pozwalającą przykrycie i dobre wymieszanie resztek pożniwnych, a także zniszczenie skiełkowanych chwastów i samosiewów. Jest to o tyle ważne, bo staranne wymieszanie resztek umożliwia szybszy ich rozkład, oraz ułatwia późniejszą orkę, natomiast pozbycie się samosiewów i chwastów zaprocentuje uzyskaniem prawidłowego pokroju rzepaku przed zimą.

Wspomóc rozkład słomy czyli nawożenie azotem pod orkę

Rzepak najczęściej uprawiany jest po zbożach, których słoma jest mniej bogata w azot w porównaniu do słomy rzepaczanej i dlatego wolniej ulega rozkładowi, zalegając tym samym w glebie, a czas od zbioru przedplonu do siewu rzepaku jest zazwyczaj bardzo krótki. Warto wówczas zastosować nawóz azotowy bezpośrednio na słomę, umożliwiający drobnoustrojom szybszą jej mineralizację. Zalecane jest stosowanie nawozu azotowego w ilości 5‑10 kg N na 1 tonę przyoranej słomy, czyli praktycznie 30 – 50 kg N/ha, wykorzystując przeważnie mocznik (mocznik.pl®) lub RSM.

Przed wprowadzeniem do gleby słoma powinna zostać dokładnie pocięta i rozrzucona równomiernie na polu, ponieważ jej złe rozdrobnienie i przyoranie utrudnia siewy oraz wchody roślin. Dostatecznie wczesne wykonanie orki siewnej pozwala na dobre odleżenie się gleby i skuteczne zwalczanie chwastów uprawkami przedsiewnymi.

Skrócony płodozmian to „krótkowzroczne” rozwiązanie

Obecnie rzepak uprawiany jest najczęściej po pszenicy ozimej. Jest to stanowisko zdecydowanie gorsze niż np. po jęczmieniu ozimym, wczesnym ziemniaku, czy roślinach bobowatych, które wcześnie schodzą z pola i pozwalają na staranne przygotowanie roli pod zasiew rzepaku. Ponadto, nie należy zbyt często uprawiać rzepaku po sobie (przerwa w uprawie na tym samym polu powinna wynosić minimum 4 lata - 25 % w strukturze zasiewów), gdyż prowadzi to do nagromadzania się w glebie zarodników chorób grzybowych (sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa oraz kiła kapusty), a także kompensacji samosiewów rzepaku, niektórych chwastów i zagrożenia ze strony szkodników. Konsekwencje zbyt częstej uprawy rzepaku po sobie wcześniej czy później nastąpią, dlatego bezwzględnie należy zaniechać skróconych płodozmianów.

Fosfor i potas podaj przedsiewnie…

Najlepiej, jeśli gleba przeznaczona pod siew rzepaku, jest w dobrej kulturze rolnej, ma uregulowany odczyn pH (w 1M powyżej 6,0), oraz charakteryzuje się co najmniej średnią zasobnością w fosfor, potas, siarkę i magnez, gdyż dopiero w takich warunkach następuje dobre pobieranie również innych pierwiastków. Nawozy fosforowe należy zastosować przed siewem roślin, po zbiorze przedplonu, na ściernisko, tak aby podczas uprawy pożniwnej zostały dokładnie wymieszane z glebą, ze względu na małą ruchliwość fosforu w glebie. Nawożenie potasem można podzielić na dwie części, to jest lub czyli ½ - ¾ zastosować jesienią przedsiewnie, a ½ - ¼ wiosną, jednak nie później niż na dwa tygodnie przed ruszeniem wegetacji.

… najlepiej stosując nawóz wieloskładnikowy

Do przedsiewnego nawożenia rzepaku warto wykorzystać nawozy wieloskładnikowe o jak najszerszym stosunku P:K tj. POLIFOSKA® 5, POLIFOSKA® PLUS, POLIFOSKA® KRZEM, a najlepiej POLIFOSKA® PETROPLON, a ewentualnie POLIFOSKA® 6. Najlepiej jeśli w swoim składzie nawóz będą zawierał również takie pierwiastki jak siarka, magnez i bor. Odpowiednie zaopatrzenie roślin w siarkę jest warunkiem efektywnego nawożenia azotem (więcej w artykule: Zapotrzebowanie rzepaku na siarkę). Dawki nawozów fosforowych i potasowych pod rzepak wyznacza się w oparciu o potrzeby pokarmowe roślin i poziom zasobności gleb w przyswajalne formy fosforu i potasu. Poziom stosowanych dawek tych nawozów powinien być tym wyższy, im niższa jest zasobność gleby.

Wybór odmiany jest bardzo trudny, ale pomóc może ściąga w postaci LOZ

Wybór odmiany rzepaku ozimego do siewu jest trudny. Warto wybierać odmiany sprawdzone, wiernie plonujące w danym rejonie kraju, najlepiej korzystając z Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy w danym województwie. Listy opracowywane są na podstawie wyników doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i publikowane na stronie internetowej COBORU.

Pilnuj terminu siewu

Siew rzepaku w terminie agrotechnicznym decyduje o wejściu roślin w odpowiedniej fazie w stan spoczynku zimowego: 9 - 12 liści właściwych i nisko osadzona szyjka korzeniowa. Optymalny termin siewu różni się w zależności od rejonu kraju, zaczynając od 10 sierpnia, kończąc na 30 sierpnia. Ze względu na to, że rzepak jest jednak gatunkiem bardzo wrażliwym na opóźnianie siewu, więc tylko w korzystnych warunkach dopuszcza się wykonanie siewu w pierwszych dniach września.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl