POLIFOSKA

Kukurydza znajduje się obecnie w różnych fazach rozwojowych, od fazy 2 liścia do fazy 4. liścia. To zróżnicowanie spowodowane jest najczęściej terminem siewu, ale również koniecznością dosiewu nasion. Na plantacjach wysianych wcześniej możemy zaplanować już dokarmianie roślin mikroskładnikami, zwłaszcza cynkiem.

 Trudny start

W bieżącym sezonie, z uwagi na opóźnioną wegetację oraz niekorzystne warunki pogodowe występujące w kwietniu, plantacje kukurydziane zostały założone nieco później w porównaniu do lat ubiegłych. Jednak wraz z nadejściem ocieplenia siewy przeprowadzone były w większości przypadków w dobrych warunkach pogodowych i wilgotnościowych, dzięki czemu odnotowano szybkie i wyrównane wschody.

Obecnie rozwój roślin przebiega dość intensywnie, dlatego zwiększa się także zapotrzebowanie kukurydzy na składniki pokarmowe, zwłaszcza azot, który jest przetwarzany w struktury białkowe.

Cynk wpływa na plonowanie

W nawożeniu kukurydzy niezwykle istotny jest cynk. Jest mikroskładnikiem o dużym znaczeniu plonotwórczym. Istotne jest, aby rośliny były dobrze odżywione cynkiem już od początku wegetacji, gdyż wpływa on korzystnie na wzrost systemu korzeniowego, co z kolei umożliwia lepsze pobieranie składników pokarmowych z gleby i efektywniejsze wykorzystanie wody. Ponadto, cynk wpomaga przetwarzanie innych składników pokarmowych pobranych przez roślinę, zwłaszcza plonotwórczego azotu. Stąd, nawożenie cynkiem jest konieczne, gdyż w krytycznych fazach wzrostu, nawet na glebach zasobnych w ten pierwiastek, rośliny wykazują niedobory, często ukryte, które prowadzą do spadku plonu ziarna.

Jak rozpoznać?

 W obecnej fazie kukurydzy charakterystycznymi objawami niedoboru cynku jest chloroza pasowa od nasady liścia z widocznymi jasnozielonymi, z czasem bielejącymi szerokimi smugami, po obu stronach nerwu środkowego (nerw i krawędzie liścia są zielone), lecz tylko w dolnych partiach liści.

 

 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl