POLIFOSKA

Kukurydza, która w krótkim czasie buduje dużą biomasę nadziemną, wymaga nie tylko odpowiedniego zaopatrzenia w makroskładniki, lecz także w mikroskładniki. Najważniejszym z ich jest cynk.

Pierwiastek ten odpowiada w roślinie za procesy enzymatyczne, syntezę auksyn, procesy podziału komórek, wzrost wydłużeniowy systemu korzeniowego. Rośliny dobrze odżywione cynkiem lepiej wykorzystują azot, są bardziej odporne na suszę oraz choroby.

Niedobór cynku na liściach kukurydzy łatwo rozpoznać

Kukurydzę zalicza się do grupy roślin wrażliwych na niedobór cynku. Jego niedostatek nietrudno zauważyć. Diagnozuje się go na liściach, które z początku są jasnozielone, z czasem jednak dochodzi do powstania chlorotycznych, szybko powiększających się podłużnych białych pasm, znajdujących się po obu stronach nerwu głównego liścia. Niedobory te najczęściej obserwuje się na glebach o pH powyżej 7,0.

Przy plonie 10 t/ha zapotrzebowanie kukurydzy na cynk to około 600‑750 g Zn/ha

Faza 5-ego liścia to najlepszy okres do zastosowania pierwszego zabiegu dokarmiania dolistnego. W tym czasie programuje się wielkość kolby oraz ilość zawiązanych ziaren. W zaleceniach nawozowych poleca się 2 lub 3 krotne dokarmianie roślin cynkiem oraz innymi mikroskładnikami. Drugą dawkę mikroskładników poleca się aplikować po 6‑8 dniach od zastosowania pierwszej dawki, natomiast trzeci zabieg dokarmiania przypada od fazy 1. kolanka do początku ukazania się wiechy.

Kukurydza dobrze reaguje na dokarmianie dolistne mocznikiem w stężeniu 6 %-owym czyli 6 kg mocznika na 100 litrów wody oraz siarczanem magnezu w 5 %-wym roztworze (5 kg siarczanu magnezu na 100 litrów wody).

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl