POLIFOSKA
17 wrzesień 2014

Kukurydza jest zbożem o dużych wymaganiach cieplnych. Równomierne wschody uzyskuje się dopiero w temperaturze 9-10°C, ale kiełkuje już w glebie o temperaturze 6°C. Wytrzymuje przymrozki do -3°C. Lubi temperatury powyżej 16°C, a najlepiej około…

30 styczeń 2015

W dniach 8-9 stycznia 2015 r. odbyły się seminaria uprawowe, które zorganizowalismy wspólnie wraz z miesięcznikiem „Top Agrar Polska”. Seminaria odbyły się w dwóch lokalizacjach: 8 stycznia 2015 r. w Polsce południowo-zachodniej (Opolszczyzna) w…

Chaber bławatek
17 marzec 2015

Rolnik od dawna wiedział, że jedne rośliny lubią ze sobą rosnąć, inne zaś przeciwnie. Choć jego spostrzeżenia były dość trafne to nie potrafił wyjaśnić dlaczego tak się dzieje. Dziś już wiemy, że za te zależności odpowiada zjawisko zwane…

Prawidlowa agrotechnika kukurydzy
14 kwiecień 2015

Kukurydza na stałe zagościła na naszych polach i choć jej uprawa jest dosyć prosta, to nadal część rolników popełnia wiele błędów, które mogą znacznie obniżyć poziom plonów ziarna. Warto, więc zwrócić uwagę na istotne elementy agrotechniki, które…

Kukurydza w chwastach
07 maj 2015

Kukurydza w początkowym okresie rozwoju jest bardzo wrażliwa na konkurencyjne działanie chwastów. Dlatego już od samego początku należy zadbać o czystość plantacji, ponieważ straty w plonie mogą sięgać aż 90%.

Jęczmień ozimy
19 maj 2015

W trakcie wegetacji rośliny uprawne narażone są na różnego rodzaju stresy, które w efekcie końcowym mogą doprowadzić do obniżki plonowania. Istotną przeszkodą w osiągnięciu wysokich i dobrych jakościowo plonów są przede wszystkim warunki…

Agrofagi
01 czerwiec 2015

W trakcie wegetacji rośliny uprawne narażone są na różnego rodzaju stresy, które w efekcie końcowym mogą doprowadzić do obniżki plonowania. Istotną przeszkodą w osiągnięciu wysokich i dobrych jakościowo plonów są przede wszystkim warunki…

Chwasty w kukurydzy
10 lipiec 2015

W kukurydzy występują zarówno chwasty dwuliścienne, jak i jednoliścienne. Zachwaszczeniu tego gatunku sprzyja rzadki siew (7-10 szt./m 2 ), szeroki rozstaw rzędów (70-75 cm) oraz bardzo wolny wzrost w początkowym okresie wegetacji. Jak je zwalczać?

Grzyb w kukurydzy
15 lipiec 2015

Ochrona przed szkodnikami jest jednym z podstawowych zabiegów w uprawie kukurydzy. Ich żerowanie stanowi poważne zagrożenie dla wysokości i jakości plonu.

Niedobory wody w kukurydzy
20 lipiec 2015

W dużym stopniu o potencjale plonowania kukurydzy decydują warunki wegetacji w okresie wiechowania oraz kwitnienia. Każdy czynnik stresowy występujący w dużym nasileniu w tym okresie może skutkować wykształceniem bardzo małych kolb lub ich…

06 sierpień 2015

Grzyby są nieodłącznym elementem upraw zbożowych. Mogą zaatakować rośliny na każdym etapie rozwoju powodując u nich choroby oraz wytwarzając mikotoksyny. Zagrożenie przez patogeny jest zmienne w latach i zależy w dużym stopniu od przebiegu pogody –…

Objawy niedoboru potasu
02 październik 2015

Potas jest jednym z ważniejszych składników pokarmowych, który decyduje o plonie i jakości uprawianych roślin. Regularne nawożenie tym pierwiastkiem wpływa na powstawanie i stabilność wtórnych minerałów ilastych w glebie, które są dość istotne w…

Przyoranie słomy kukurydzianej
28 październik 2015

Słoma kukurydziana posiada większą wartość nawozową w porównaniu z tradycyjną słomą zbożową czy rzepakową - zawiera więcej azotu, fosforu, potasu, a także magnezu.

Ziarno pszenicy na polu po kukurydzy
06 listopad 2015

Kukurydza, zwłaszcza uprawiana na ziarno, jest gatunkiem, który bardzo późno schodzi z pola. Dlatego decydując się na siew pszenicy po takim przedplonie musimy mieć świadomość, że jej uprawa nie jest prosta i ma swoją specyfikę.

Objawy niedoboru magnezu w rzepaku
09 listopad 2015

Gleby w Polsce są ubogie w magnez, na co wskazuje ponad 60% gleb mieszczących się w klasie zasobności niskiej. A jak wiadomo, dla pełnego wykorzystania potencjału plonowania oraz osiągnięcia zamierzonej jakości naszego plonu musimy utrzymać…

Jęczmień przewódkowy
04 grudzień 2015

W naszym kraju obserwuje się znaczący spadek uprawy zbóż jarych, zwłaszcza pszenicy. Główną przyczyną tej sytuacji jest dość duża różnica w plonowaniu pomiędzy formami ozimymi i jarymi tego gatunku, niejednokrotnie sięgająca nawet 50% na korzyść…

Niedobory manganu na liściach rzepaku
11 grudzień 2015

Na terenie naszego kraju zasobność gleb w przyswajalny mangan, w porównaniu z innymi mikroskładnikami, nie wygląda źle. Według badań IUNG-PIB występuje tylko około 10% gleb ubogich w ten pierwiastek. Jednak zawartość przyswajalnych form manganu, a…

Nawożenie
27 styczeń 2016

Przed nami kolejny sezon wegetacyjny, być może będzie on podobny do ubiegłego. Jak zatem możemy pomóc roślinom uodpornić się na czynniki stresowe, które być może przyniesie im aura?

Młode rośliny kukurydzy
23 marzec 2016

Aby w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy kukurydzy należy stworzyć roślinom warunki do szybkich i wyrównanych wschodów. Rośliny w łanie powinny znajdować się w tej samej fazie rozwojowej, w przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której…

Ziarno kukurydzy
04 kwiecień 2016

Zbliża się termin siewu kukurydzy i równocześnie termin podjęcia decyzji, jaką odmianę wybrać w tym roku. Niestety nie jest to zadanie łatwe. Podejmując decyzję należy zwrócić uwagę na szereg różnych cech, w tym również na typ ziarna czy kolby…

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2019 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl