POLIFOSKA

Wybierając odmianę kukurydzy do siewu często spotykamy się z określeniem „flint” i „dent”. Oznacza ono nic innego jak typ wykształconego ziarna, który jest tak samo istotną informacją jak plenność odmiany, jej przeznaczenie, czy też liczba FAO.

Najpopularniejsze w naszym klimacie odmiany pastewne kukurydzy wytwarzają dwa typy ziarniaków: flint i dent. Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma typami ziarna jest budowa bielma, które posiada dwie warstwy, szklistą i mączystą. Odmiany o ziarnie typu flint wytwarzają ziarniaki bardziej kuliste i mają grubą warstwę bielma szklistego, natomiast dent, zwany dawniej końskim zębem, tworzy płaskie ziarniaki, a w jego masie dominuje bielmo mączyste. Obecnie możemy spotkać wiele mieszańców, które mają ziarno pośrednie flint/dent. Takie ziarno skupia w sobie najlepsze cechy tych dwóch odmiennych genetycznie typów ziarna. Jednak obok budowy ziarna, typy flint i dent różnią się wyglądem roślin i mają inne wymagania agrotechniczne.

Cechy charakterystyczne dla mieszańców „flint” i …

Odmiany tego typu są bardziej tolerancyjne jeśli chodzi o siew w nieogrzaną glebę, można je wysiewać w glebę o temperaturze 5‑6°C. Charakteryzują się szybkim rozwojem początkowym, lepszą tolerancją na chłody i szybszym kwitnieniem. Takie odmiany zaleca się do uprawy w rejonach północnych i północno wschodnich oraz w gospodarstwach o dużym udziale kukurydzy w strukturze zasiewów (wymuszenie wczesnych siewów). Ziarno ma niższy potencjał plonowania (w porównaniu z ziarnem dent), lecz zawiera skrobię by-pass, która trawiona jest w jelicie cienkim, dostarczając krowom więcej energii niż skrobia trawiona w żwaczu, co przekłada się na większą wydajność mleka. Ziarno przydatne jest do produkcji mąki i kasz.

…„dent”

Odmiany typu dent wymagają siewu w dobrze ogrzaną glebę, temperatura około 8‑12°C. Początkowy rozwój roślin jest wolniejszy, są one bardziej wrażliwe na chłody oraz później kwitną. Poleca się je do uprawy w rejonach cieplejszych i na stanowiskach szybko nagrzewających się oraz na glebach lżejszych. Posiadają wyższy potencjał plonowania, a ziarno poleca się do produkcji skrobi i alkoholu. Rośliny kukurydzy o tym typie bardziej nadają się do produkcji kiszonki dla bydła, ponieważ są duże i bogato ulistnione.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl