POLIFOSKA

Na młodych roślinach rzepaku ozimego widoczne są niedobory siarki. Podstawowym źródłem tego pierwiastka były nawozy doglebowe wysiane przed siewem, jednak obfite opady deszczu występujące w  ostatnim czasie przyczyniły się do wymycia siarki z gleby.

Na polach rzepaku ozimego, który został zasiany po zbożach widoczne są samosiewy zbóż. Chwasty te, choć jeszcze małe, będą w późniejszym czasie stanowić zagrożenie dla kondycji roślin przed wejściem w okres spoczynku zimowego. 

Obecnie na plantacji rzepaku ozimego obserwuje się nalot muchówek śmietki kapuścianej. W niektórych rejonach kraju progi szkodliwości zostały wielokrotnie przekroczone, co bardzo źle wróży dla młodych roślin rzepaku.

Wybór odmiany żyta ozimego do siewu zawsze jest trudny, zwłaszcza, że na rynku dostępnych jest bardzo wiele różnych odmian. Warto wówczas sprawdzić jakie odmiany rekomenduje COBORU w opracowywanych co roku Listach Odmian Zalecanych. Znajdują się na nich odmiany najlepiej przystosowane do warunków panujących w danym rejonie kraju. 

Wrzesień to czas siewu pszenżyta ozimego. Prawidłowy wybór stanowiska, staranne przygotowanie gleby, zbilansowane i dobrze przemyślane nawożenie, wybór odpowiedniej odmiany, ochrona przed patogenami oraz właściwy siew to czynniki, które w znacznej mierze decydują o wielkości i jakości uzyskanego plonu tej rośliny. 

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2018 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl