POLIFOSKA

Obecnie na większości plantacji pszenicy ozimej rośliny są słabo rozwinięte i aby mogły nadrobić jesienne zaległości musimy stworzyć im odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju. W okresie wiosny dużym zagrożeniem dla roślin jest zachwaszczenie wtórne. Dodatnie temperatury powietrza jakie były notowane w ostatnich dniach spowodowały intensywny rozwój chwastów, a dodatkowo zasilenie pszenicy pierwszą dawką azotu znacznie przyśpieszył ich rozwój.

 W oziminach najbardziej uciążliwym chwastem jest miotła zbożowa

Już 10‑20 szt./m2 może obniżyć plon nawet o 5%. Przy większej liczbie chwastów (około 40 szt./m2) obniżka plonu może sięgnąć nawet 30%. Im szybciej rozpoczniemy walkę z tym chwastem tym mamy większe szanse na ograniczenie jego populacji.

W walce z miotłą zbożową najczęściej wykorzystuje się preparaty z grupy sulfonylomoczników

Coraz częściej na plantacjach pojawiają się jednak egzemplarze miotły odporne na tę grupę substancji aktywnych. Wówczas w trakcie wiosennych zabiegów odchwaszczających sięgnijmy po substancje z innej grupy chemicznej, a najlepiej po mieszaniny kilku substancji aktywnych. Przy okazji walki z miotłą nie zapomnijmy również o chwastach dwuliściennych.

Wymagania wybranych substancji czynnych pod względem wysokości temperatur stosowanych do wiosennego odchwaszczania pszenicy ozimej

Substancja czynna Zakres temperatur
ruszenie wegetacji do fazy 6-liścia
IPU (izoproturon) >0‑20°C
ruszenie wegetacji do pełni krzewienia
propoksykarbazon sodowy 7‑20°C
chlorotoluron 6‑25°C
ruszenie wegetacji do końca krzewienia
MCPA > 8°C
dikamba + MCPA >8°C
metsulfuron metylowy + tifensulfuron metylowy 12‑25°C
diflufenikan 8‑22°C
amidosulfuron + jodosulfuron 5‑20°C
IPU (izoproturon) >0‑20°C
jodosulfuron metylosodowy 6‑20°C
jodosulfuron metylosodowy + 2,4-D 8‑20°C
fenoksaprop-P-etylu 10‑28°C
fenosaprop-P-etylu + tribenuron metylu 10‑25°C
amidosulfuron + jodosulfuron metylosodowy + poksykarbazon sodowy 6‑20°C

Źródło: opracowano na podstawie Programu Ochrony Roślin Rolniczych 2017

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl