POLIFOSKA

Pierwszy krok do sukcesu w uprawie to właściwa i skuteczna ochrona zbóż ozimych przed chwastami. Jednak dobre efekty uzyskujemy tylko wówczas gdy zastosujemy herbicydy odpowiednio dobrane do stanu i stopnia zachwaszczenia łanu.

Herbicydy najskuteczniej zwalczają chwasty w fazie siewki

Jak powszechnie widomo najbardziej wrażliwe na działanie herbicydów są chwasty w początkowych stadiach rozwojowych (1‑3 liści). Zabieg odchwaszczania możemy wykonać bezpośrednio po siewie lub nalistnie po wschodach.

Oprysk herbicydowy stosujemy we wczesnych fazach rozwojowych

Zabieg herbicydowy w tym terminie daje na ogół lepsze efekty niż ich zwalczanie wiosną, kiedy to chwasty znajdują się już w bardziej zaawansowanych fazach rozwojowych. Ponadto koszty zwalczania chwastów wiosną są zazwyczaj wyższe, gdyż aby ograniczyć ich ilość musimy użyć droższych środków przy jednoczesnym zwiększeniu dawek herbicydu.

Większość chwastów występujących na plantacjach rozwijają się zarówno jesienią, jak i wiosną. Jednak ze względu na bardziej intensywny wzrost, mocniejsze rozkrzewienie oraz większą produkcję nasion, która wpływa na przyszłe zachwaszczenie łanu to formy ozime chwastów są bardziej groźne niż ich formy jare.

Jesienią zwalczamy zarówno chwasty jedno- jak i dwuliścienne. W terminie jesiennym zwalczamy przede wszystkim miotłę zbożową oraz uciążliwe chwasty dwuliścienne, takie jak: przytulia czepna, rumianowate, chaber bławatek, ostrożeń polny, maki, jasnoty i przetaczniki.

Wrażliwość zbóż na zachwaszczenie

Na konkurencyjne oddziaływanie ze strony chwastów w początkowych fazach rozwojowych najbardziej narażone są: jęczmień ozimy, pszenżyto ozimepszenica ozima.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl