POLIFOSKA

Zapewnienie komfortowych warunków roślinom zbożowym od początku wegetacji, to podstawa budowania plonu i zadawalającej efektywności ekonomicznej, niezależnej od kaprysów pogodowych i rynkowych.

Staranne przygotowanie gleby oraz przedsiewne stosowanie nawozów tak, aby zostały one jak najgłębiej wymieszane z glebą, a także terminowy siew ziarna i umiarkowana gęstość siewu (odstęp pomiędzy ziarniakami w rzędzie powinien wynosić co najmniej 2,6 cm) to dobry początek tworzenia warunków dla rozwoju pojedynczej rośliny i całej plantacji zboża.

Czy nawozić przedsiewnie?

W tym roku ponownie zamieszanie na rynku zbóż. Na szczęście takie wahania rynkowe nie zaskakują rolników potrafiących dokładnie oceniać relacje ekonomiczne i prowadzić stabilną produkcję roślinną. Na pytanie: czy nawozić przedsiewnie każdy doświadczony rolnik odpowie, że tak, ponieważ nawożenie mineralne jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wzrost plonów.

Pamiętajmy o tym, że im wydajniejsze odmiany roślin, tym bardziej precyzyjne nawożenie decyduje o wykorzystaniu ich potencjału plonowania. Głodne w początkowych fazach rozwoju rośliny szybko tracą potencjał plonowania. Prawidłowe odżywienie i wzrost zbóż od początkowych faz rozwoju, kiedy „programuje się” plon - decyduje o wielkości i jakości plonu. Zawsze braki składników pokarmowych we wczesnych fazach niweczą trud uprawy. Dobrze „wyprowadzona” od początku uprawy roślina lepiej znosi niekorzystne warunki pogodowe także w późniejszych okresach.

Ile nawozów stosować?

O tym decydują także ceny. W miarę wzrostu dawki, efektywność jednostkowa nawozu maleje, dlatego ustalając dawki rolnik uwzględnia relacje cen nawozów i cen płodów.

Gwarancją efektowności jest stosowanie nawozów z wysoką zawartością przyswajalnych form składników pokarmowych, w atrakcyjnej cenie za czysty składnik, a nie za tonę masy nawozu. Analizę ceny, uwzględniającą średnie ważone ceny czystego składnika można wykonać korzystając z programu kalkulator nawozowy.

Kiedy nawożenie jest najskuteczniejsze?

Wtedy, gdy równomiernie rozmieścimy składniki pokarmowe w warstwie ornej na głębokość co najmniej 10 cm, w optymalnej, komfortowej dla zbóż koncentracji, by fosfor, potas, magnez i inne niezbędne składniki mogły być jak najskuteczniej pobierane, także po przesuszeniu się wierzchniej warstwy gleby. Dlatego fosfor i potas zawsze najlepiej jest stosować „pod pług”.

To jesienią „programuje się” plonowanie ozimin. Już jesienią zboża ozime powinny się dobrze ukorzenić i rozkrzewić, a więc zaprogramować strukturę plonu, nawet pszenica ozima. Chociaż pobierają one jesienią tylko po 30‑50 kg azotu i potasu oraz 15 kg fosforu, to przy tak małym, dopiero rozwijającym się systemie korzeniowym oraz obniżających się temperaturach (czasami także niedoborach wody) konieczne jest zabezpieczenie oziminom znacznie większych ilości tych składników pokarmowych, bez obaw o ich straty.

Pszenica ozima w fazie szpilkowania

Ważne, aby trafnie zbilansować dawkę nawozem wieloskładnikowym. Składniki pokarmowe, w zależności od zasobności gleby i przedplonu łatwo dostarczyć w zbilansowanych ilościach, korzystając z szerokiej gamy nawozów POLIFOSKA®.

Na glebach zasobniejszych w potas i gdy przyorano słomę zbóż, należy zastosować nawóz o węższym stosunku fosforu do potasu (P:K), czyli od 1:1 do 1:1,5, to znaczy przemiennie w latach należy stosować nawóz o stosunku P:K-1:1 - POLIFOSKA® 8 z nawozami o stosunku P:K-1:1,5 - POLIFOSKA® 6 lub POLIFOSKA® M, albo NPK(S) [7:18:28:(12)].

Na stanowiskach, gdzie nie przyorano słomy oraz na glebach lżejszych lub o niższej zasobności w potas, lepszymi są nawozy o szerszym stosunku P:K: POLIFOSKA® 4, w której na 1 kilogram P przypada 2,7 kg K i POLIFOSKA 5 lub POLIFOSKA® PLUS (P:K 1:2).

Oziminy potrzebują jesienią nie tylko fosforu i potasu. Intensywne odmiany zbóż ozimych wymagają jesienią także azotu i mikroskładników.

Dawka azotu na przyoraną słomę nie jest dawką pod zboże ozime

Powszechne są po żniwach zakłócenia dostępności azotu w glebie, czyli jesienna fiksacja azotu. Te zakłócenia są tak powszechne, jak powszechna jest uprawa zbóż w monokulturze, a słoma w dużej ilości pozostaje na polu, gdzie powinna jak najszybciej ulec rozkładowi. Im szybciej ulegnie rozkładowi, tym lepiej dla ozimin. Tempo tego rozkładu zależy od dobrego rozdrobnienia i wymieszania słomy z glebą oraz dostarczenia rozkładającym ją mikroorganizmom azotu i fosforu. Średnio na każdą tonę przyorywanej słomy (oprócz kukurydzianej) należy zawsze stosować 6‑8 kg azotu, czyli praktycznie 30‑45 kg N/ha, to jest 80‑100 kg mocznika.pl lub 150‑210 POLIFOSKI® 21 lub 100‑150 kg RMS 32. Koniecznie powinno się stosować azot przed przyoraniem słomy na polu, gdy siane będą rośliny ozime (zboża, rzepak).

Pielęgnacja zboża ozimego jesienią

Niedobór azotu amonowego w glebie działa niekorzystnie na rozwoju zbóż już od fazy 2 liścia (BBCH 12), bo ogranicza rozwój systemu korzeniowego, a więc także pobieranie składników pokarmowych i wody z gleby.

Należy zwrócić uwagę także na drugi ważny i wrażliwy okres, gdy ozimina rozpoczyna krzewienie (faza 21), a szczególnie niezmiernie ważna jest faza 25, gdy w pełni krzewienia zawiązują się kłoski i kwiatki.

Na słabszych plantacjach, głównie późno posianej pszenicy, często bywa potrzeba zasilenia azotem. Można zastosować do 30 kg N/ha azotu w formie mocznika.pl i oprysk (zboża bezpiecznie dopiero od 5. liścia –BBCH 15) siarczanem magnezu z dodatkiem boru (50 g/ha), miedzi (50 g/ha i molibdenu (20‑40 g/ha) lub około 150 kg/ha POLIFOSKI® 21.

Bardzo dobry efekt można uzyskać na glebie świeżo wapnowanej lub o odczynie obojętnym stosując pogłównie jesienią (BBCH 15) na pszenicę i pszenżyto azot w formie POLIFOSKI® 21 lub siarczanu amonu (150 kg/ha), ponieważ nawozy te poza dostarczeniem azotu i siarki, lokalnie, płytko zakwaszają glebę, co ułatwia roślinom pobranie mikroskładników.

Uwaga! Późnym latem (na przyorywaną słomę) i jesienią nie zaleca się stosować saletrzanej formy azotu, bo rośliny ozime nie ukorzenią się dobrze i nie zahartują się na zimę.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl