POLIFOSKA
Fiołek polny
07 luty 2015

Dla ozimin nie ma nic gorszego, niż zima bez śniegu. Niestety, dotychczas właśnie z taką pogodą mieliśmy do czynienia. Najpierw ciepła i sucha jesień, a teraz łagodna zima stwarzają idealne warunki do rozwoju i rozprzestrzeniania się patogenów.

Zachwaszczenie rzepaku ozimego
09 luty 2015

Podstawowym zaleceniem odchwaszczania rzepaku ozimego jest rozpoczęcie zabiegów podczas jesieni, na wiosnę powinno się przeprowadzić już tylko korektę. Jednakże obserwując tegoroczny przebieg pogody, zwłaszcza przedłużającą się ciepłą i suchą…

Chaber bławatek
17 marzec 2015

Rolnik od dawna wiedział, że jedne rośliny lubią ze sobą rosnąć, inne zaś przeciwnie. Choć jego spostrzeżenia były dość trafne to nie potrafił wyjaśnić dlaczego tak się dzieje. Dziś już wiemy, że za te zależności odpowiada zjawisko zwane…

Ostrożeń polny
15 kwiecień 2015

Ochrona plantacji buraka cukrowego przed chwastami niestety wciąż stanowi jeden z najtrudniejszych problemów związanych z uprawą tej rośliny. Buraki cukrowe, ze względu na powolny wzrost we wczesnych fazach rozwojowych, narażone są na silną…

Kukurydza w chwastach
07 maj 2015

Kukurydza w początkowym okresie rozwoju jest bardzo wrażliwa na konkurencyjne działanie chwastów. Dlatego już od samego początku należy zadbać o czystość plantacji, ponieważ straty w plonie mogą sięgać aż 90%.

Jęczmień ozimy
19 maj 2015

W trakcie wegetacji rośliny uprawne narażone są na różnego rodzaju stresy, które w efekcie końcowym mogą doprowadzić do obniżki plonowania. Istotną przeszkodą w osiągnięciu wysokich i dobrych jakościowo plonów są przede wszystkim warunki…

Samosiewy rzepaku w burakach
29 maj 2015

Samosiewy rzepaku to duże zagrożenie dla plantacji buraka cukrowego. Są problemem, który stale się nasila, pomimo stosowania prawidłowego zmianowania (rzepak, co 4 lata na tym samym polu), a nawet całkowitej rezygnacji uprawy rzepaku na tym samym…

Agrofagi
01 czerwiec 2015

W trakcie wegetacji rośliny uprawne narażone są na różnego rodzaju stresy, które w efekcie końcowym mogą doprowadzić do obniżki plonowania. Istotną przeszkodą w osiągnięciu wysokich i dobrych jakościowo plonów są przede wszystkim warunki…

Plantacja ziemniaka
09 czerwiec 2015

Pomimo przedwschodowego zwalczania chwastów w ziemniakach, często są one wciąż obecne na naszych plantacjach. Wiadomo, że plantacja wolna od chwastów to nie tylko wyższy plon, lecz także zdrowe bulwy oraz lepsza ich jakość.

Chwasty w kukurydzy
10 lipiec 2015

W kukurydzy występują zarówno chwasty dwuliścienne, jak i jednoliścienne. Zachwaszczeniu tego gatunku sprzyja rzadki siew (7-10 szt./m 2 ), szeroki rozstaw rzędów (70-75 cm) oraz bardzo wolny wzrost w początkowym okresie wegetacji. Jak je zwalczać?

Mieszanka gryki z łubinem
13 lipiec 2015

Aby rolnik mógł dostać dopłaty do zazielenienia musi przestrzegać 3 praktyk: utrzymanie różnorodności upraw, trwałych użytków zielonych oraz obszarów proekologicznych. I to właśnie w obszarach proekologicznych swoje miejsce mają międzyplony…

Komosa biała i maruna bezwonna w grochu
27 lipiec 2015

Rośliny strączkowe ze względu na początkowy wolny wzrost są narażone na konkurencję ze strony chwastów. Plantacja, na której nie stosuje się skutecznych herbicydów jest skazana na bardzo silne zachwaszczenie, a w konsekwencji na bardzo niski plon i…

Zabieg zaprawiania
21 wrzesień 2015

Zaprawianie jest najtańszym i najbezpieczniejszym dla środowiska zabiegiem chemicznym. Zaprawianie może stanowić uzupełnienie opryskiwania roślin fungicydami w okresie późniejszym, a nawet je zastąpić. Wykonując samodzielne zaprawianie własnego…

Chwasty w zbożu jesienią
28 wrzesień 2015

Pierwszy krok do sukcesu w uprawie to właściwa i skuteczna ochrona zbóż ozimych przed chwastami. Jednak dobre efekty uzyskujemy tylko wówczas gdy zastosujemy herbicydy odpowiednio dobrane do stanu i stopnia zachwaszczenia łanu.

Samosiewy zboża w rzepaku
18 wrzesień 2015

W tym sezonie wielu plantatorów rzepaku ozimego świadomie opóźniało termin siewu z uwagi na panującą suszę glebową. Wielu z nich zastanawiało się również jaką podjąć decyzję odnośnie odchwaszczenia plantacji przy tak niekorzystnych warunkach…

Komosa biała
05 październik 2015

Choć w warunkach suszy zwalczanie chwastów jest znacznie utrudnione to nie możemy dopuścić do zachwaszczenia plantacji, ponieważ chwasty mają znacznie większe zdolności przystosowawcze do braku wody niż rośliny uprawne.

Siewka komosy białej
11 listopad 2015

Optymalna temperatura działania większości herbicydów mieści się w granicach 10-25°C. Zastosowanie herbicydów w temperaturach niższych na ogół nie uszkadza rośliny uprawnej, za to znacznie ogranicza ich działanie chwastobójcze.

Miotła zbożowa w zbożu
16 listopad 2015

Miotła jest jednym z najbardziej uciążliwych chwastów występujących w zbożach i wymaga systematycznego zwalczania. Kiełkuje i rozwija się nawet w niskich temperaturach (od 0°C). Preferuje gleby lekkie, piaszczyste, umiarkowanie wilgotne i ubogie w…

Niskie temperatury na polu
07 grudzień 2015

Opóźnione siewy zbóż oraz trudne warunki atmosferyczne panujące podczas ich wschodów spowodowały, że wielu rolnikom nie udało się wykonać zabiegów odchwaszczających w terminie. Na szczęście pogoda znacznie się poprawiła i cały czas mamy możliwość…

Rzepak ozimy zachwaszczony fiołkiem polnym
10 styczeń 2016

Na wielu polach niezwykle utrudnione było w tym roku zwalczanie chwastów w zasiewach rzepaku ozimego. Rolnicy robili co mogli, aby zabieg herbicydowy wykonać jeszcze jesienią wiedząc, że będzie on najskuteczniejszy, jednak stosowane zabiegi tuż po…

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2019 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl