POLIFOSKA

Ograniczanie zachwaszczenia w kukurydzy jest obecnie jednym z ważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w trakcie jej rozwoju. Silna konkurencja ze strony chwastów może doprowadzić do znacznych spadków plonu ziarna (w uprawie kukurydzy bez ochrony do 30%, a w skrajnych przypadkach nawet do 70%). Chwasty konkurują z młodymi roślinami o wodę, światło i składniki pokarmowe, zagłuszają ich rozwój, przenoszą wiele chorób i szkodników.

Uprawa kukurydzy sprzyja ekspansji chwastów

Pomimo tego, że kukurydzę wysiewa się dość późno i istnieje możliwość odchwaszczenia pola przed jej zasiewem (m.in. mechaniczne zabiegi przedsiewne lub przed wschodami rośliny uprawnej), to pozostałe cechy uprawy kukurydzy - szeroka rozstawa rzędów, rzadki siew (8‑10 szt./m2), bardzo wolny początkowy wzrost roślin, często opóźnione wschody na skutek chłodnej wiosny, pionowy wzrost roślin - sprzyjają bujnemu i szybkiemu rozprzestrzenianiu się chwastów. Duży wpływ na agresywność chwastów mają także uproszczenia uprawowe oraz uprawa kukurydzy w monokulturze. Dlatego, aby ochronić potencjał plonowania kukurydzy musimy zadbać o czystość plantacji już od samego początku.

Zabiegi doglebowe wymagają wilgotnej gleby lub płytkiego wymieszania z glebą

Herbicydy przedwschodowe stosujemy zwykle w dzień siewu lub w ciągu 1‑3 dni po siewie. Obecnie zarejestrowane herbicydy doglebowe oparte są na substancjach czynnych tj.: linuron, S-metolachlor, terbutyloazyna, pendimetalina, petoksamid, glifosat i ich mieszaninach.

Herbicydy nalistne działają niezależnie od wilgotności gleby

Najczęściej aplikowane są na gleby suche i/lub bogate w próchnicę. Nie należy ich stosować gdy występują duże wahania temperatur między dniem i nocą. Zarejestrowane na 2017 rok herbicydy nalistne opierają się na substancjach aktywnych tj.: petoksamid, pendimetalina, fluroksypyr, dikamba, rimsulfuron, nikosulfuron, 2,4-D, mezotrion, bromoksynil, tembotrion, sulkotrion i ich mieszaninach.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl