POLIFOSKA

Aby ochronić potencjał plonowania kukurydzy należy zadbać o to, aby plantacje były wolne od chwastów już od momentu siewu. Niestety kukurydza to jeden z nielicznych gatunków roślin, które nawet w przypadku niewielkiego zachwaszczenia reaguje kilku-kilkunastoprocentowym spadkiem plonu. Bez pomocy sama sobie z chwastami nie poradzi.

Herbicydy doglebowe stosujemy maksymalnie do 3 dni po siewie lub bezpośrednio po wschodach

Aby zabiegi doglebowe były skuteczne należy je wykonać w warunkach dobrego uwilgotnienia gleby, gdyż tylko takie warunki umożliwiają prawidłowe przeniknięcie herbicydu do gleby. Bardzo ważna jest także staranna uprawa gleby. Jeżeli wykonaliśmy ją "byle jak" i na polu pozostały grudy zbitej ziemi, w których niestety także znajdują się nasiona chwastów możemy być pewni, że w późniejszym okresie pojawią się chwasty, gdyż zastosowane herbicydy do nich nie dotrą i ich nie zwalczą.

Obecnie do odchwaszczania doglebowego można użyć tylko kilku substancji aktywnych

Substancje te to:

 • glifosat,
 • acetochlor,
 • pendimetalina,
 • petoksamid (jedno-i dwuliścienne),
 • linuron, terbutyloazyna (tylko dwuliścienne),
 • metolachlor-S (tylko jednoliścienne).

Można także zastosować herbicydy złożone z kilku substancji aktywnych.

Na chwasty jedno- i dwuliścienne:

 • metolachlor-S + terbutyloazyna + mezotrion (Lumax 537,5 SE),
 • izoksaflutol + tienkarbazon metylu (Adengo 315 SC),
 • mezotrion + metolachlor-S (Camix 560 SE),
 • acetochlor + terbutyloazyna (Guardian CompletMix 664 SE),
 • petoksamid + sulkotrion (Shado 300 SC + Traxor 600 EC),
 • pendimetalina + dimetenamid-P (Wing P 462,5 EC).

Na chwasty dwuliścienne flufenacet + izoksaflutol (Boreal 58 WG).

Warto pamiętać, że kilka z tych substancji (S-metolachlor, terbutyloazyna, pendimetalina, dimetenamid-P, glifosat) znajduje się na Unijnej liście do wycofania, co w przyszłości znacznie uszczupli liczbę herbicydów doglebowych.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl