POLIFOSKA

Soja jest rośliną bardzo wrażliwą na zachwaszczenie, gdyż w początkowym okresie rozwoju jest mało konkurencyjna względem chwastów. Niezwalczone chwasty na plantacji soi w skrajnych przypadkach są w stanie zdominować uprawę redukując plon nawet o 80‑90%.

 

Chwasty to duża konkurencja dla soi

Soja, z uwagi na powolny wzrost w początkowym okresie wegetacji, wymaga ochrony przed chwastami, które konkurują z nią o wodę, światło oraz składniki pokarmowe. Ponadto, znaczne zachwaszczenie plantacji soi w dużym stopniu utrudnia zbiór tej rośliny. Powinniśmy zatem w początkowym okresie wzrostu soi zadbać o skuteczne wyeliminowanie uciążliwych chwastów, gdyż ochrona przed zachwaszczeniem jest jednym z kluczowych elementów decydujących o opłacalności produkcji.

Chwasty najczęściej występujące w uprawie soi

W uprawie soi konkurencyjnych chwastów nie brakuje, jednak największe zagrożenie stanowią chwasty dwuliścienne. Najbardziej niepożądane i najczęściej występujące chwasty w tej uprawie to chwasty jednoliścienne tj. chwastnica jednostronna, włośnica zielona i wiechlina, dwuliścienne, tj. komosa biała, samosiewy rzepaku, gorczyca polna, szarłat szorstki, bodziszek drobny, rdest ptasi, psianka czarna, wilczomlecz obrotny i ogrodowy oraz wieloletnie – ostrożeń polny i perz właściwy. 

Przed i po wschodach

 Chwasty na plantacji soi można zwalczyć zarówno przedwschodowo, jak i po wschodach. Przy czym najskuteczniejsze jest zwalczanie przy zastosowaniu środków doglebowych. Jednak warunkiem ich skuteczności jest dostateczna wilgotność gleby, która jest zależna od warunków pogodowych występujących w danym sezonie. Niestety w ostatnich latach mamy do czynienia z wiosennymi suszami, a przy przesuszonej glebie skuteczność środka jest mocno ograniczona. W takim przypadku mamy możliwość zastosowania oraz dostępność herbicydów powschodowych.

Oto wykaz herbicydów do zwalczania chwastów w uprawie soi z podziałem na fazy, w których możemy je zastosować wraz z zalecanymi dawkami.

Tabela 2. Wykaz herbicydów zarejestrowanych do zwalczania chwastów w soi na 2023 rok

Zwalczane chwasty

Substancja czynna

Nazwa środka

Dawka

Środki do zastosowania bezpośrednio po siewie

gwiazdnica pospolita, dymnica pospolita, komosa biała, fiołek polny, jasnoty, maruna bezwonna, przetacznik polny, przetacznik perski, pokrzywa żegawka, starzec zwyczajny, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, szarłat szorstki, tasznik pospolity

metrybuzyna

Sencor Liquid 600 SC, Solanum 600SC

0,55 l/ha

palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielona, chwastnica jednostronna

metolachlor-S

Dual Gold 960 EC, Efica 960 EC, Kabala 960 EC

1,0‑1,25 l/ha

fiołek polny, dymnica, gwiazdnica, gorczyca, krzywoszyj, owies głuchy, jasnota purpurowa, maruna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy i ptasi, samosiewy rzepaku, starzec, szarłat, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa

metobromuron

Inigo 500 SC, Proman 500 SC, Soleto 500 SC, Luptic 500 SC, Mandryl, Metobrom 500 SC, Pro-Metobro 500 SC, Torrent 500 SC

2,0‑3,0 l/ha

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna

prosulfokarb

Boxer 800 EC, Fantasia 800 EC, Krum 800 EC, Spannit 800 EC, Takoba 800 EC

3,0‑4,0 l/ha

chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, przetacznik polny, poziewnik szorstki, tobołki polne, tasznik pospolity

flufenacet + metrybuzyna

Plateen 41,5 WG

2,0 kg/ha

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne

chlomazon

Command 360 CS

0,25 l/ha

chwastnica jednostronna, fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna

pendimetalina

Stomp Aqua 455 CS

1,5‑2,6 l/ha

Środki do zastosowania od fazy rozwiniętej pierwszej pary liści właściwych do fazy rozwoju pierwszego pędu bocznego (BBCH 11‑21)

perz właściwy, miotła zbożowa, wyczyniec polny

chizalofop-P-etylowy

Elegant 05 EC, Graminis 05 EC, Labrador 05 EC, Quick 05 EC, Supero 05 EC, Taurus 05 EC

2,5 l/ha

Środki do zastosowania od fazy rozwiniętej pierwszej pary liści właściwych do fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe soi (BBCH 11‑51)

gatunki jednoliścienne – samosiewy zbóż, owies głuchy, perz właściwy

chizalofop-P-etylu

Achiba 05 EC, Targa Super 05 EC

0,75‑2,5 l/ha

Pilot 10 EC

0,5‑1,25 l/ha

Środki do zastosowania od fazy rozwiniętej pierwszej pary liści właściwych do fazy końca rozwoju pędów bocznych (BBCH 11‑39) lub gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe soi (BBCH 50‑51)

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy pszenicy ozimej, samosiewy pszenżyta ozimego

chizalofop-P-etylu

Buster 100 EC, Investo 100 EC, Jenot 100 EC

1,25 l/ha

Środki do zastosowania od fazy 3‑4 liścia właściwego rośliny uprawnej (BBCH 13‑14)

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy zbóż, wyczyniec polny,  owies głuchy, palusznik krwawy, włośnice, życica trwała

chizalofop-P-etylu

Lampart 05 EC, Leopard Extra 05 EC

1‑3 l/ha

Środki do zastosowania od fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia na 2.węźle do fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia na 9. węźle soi

gatunki jednoliścienne jednoroczne i wieloletnie

cykloksydym

Focus Ultra 100 EC

1,0‑4,0 l/ha

Środki do zastosowania od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do połowy kwitnienia, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 12‑51)

prosowate, owies głuchy, samosiewy zbóż, perz właściwy

kletodym

Select Super 120 EC, Cegorian Extra 120 EC, GramiGuard

0,8‑2,0 l/ha

Środki do zastosowania od fazy rozwiniętego liścia trójlistkowego na drugim węźle do widocznego piątego pędu bocznego pierwszego rzędu (BBCH 12‑25)

bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

bentazon+imazamoks

Corum 502,4 SL

1,25 l/ha

Środki do zastosowania nie później niż do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 12‑50)

samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, perz właściwy

fluazyfop-P-butylu

Esorio 150 EC

2,5 l/ha

Środki do zastosowania po wykształceniu przez soje 2‑3 liści (BBCH 12‑13) i nie później niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50)

samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy, wiechliny

fluazyfop-P-butylu

Fusilade Forte 150 EC, Balatella Forte 150 EC, Foster Forte 150 EC

0,6‑1,7 l/ha

kłosówka wełniasta, kostrzewa owcza, perz właściwy, wiechlina łąkowa

Frequent

3,0 l/ha

owies głuchy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż, miotła zbożowa, wyczyniec polny, perz właściwy

Privium 125 EC

0,75‑2,0 l/ha

Środki do zastosowania przed zbiorem soi

zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór

glifosat

Klinik Duo Free 360 SL, Klinik Free 360 SL

3‑4 l/ha

Źródło: Program Ochrony Roślin Rolniczych, Agro Profil, 2023

Rośliny soi wykazują wrażliwość na uboczne działanie wszystkich herbicydów, zwłaszcza zastosowanych powschodowo, dlatego w celu uniknięcia uszkodzeń, zabieg powinniśmy wykonać późnym wieczorem lub wcześnie rano. Oprysk należy przeprowadzić w zakresie temperatur 12‑26 ℃, gdyż powyżej lub poniżej tej temperatury warunki dla soi mogą być stresowe, co może przełożyć się ostatecznie na plon.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl