POLIFOSKA

Na plantacjach wszystkich roślin uprawnych obok szkodników występują także owady pożyteczne, czyli takie, które przynoszą nam korzyści gospodarcze, są nimi m.in zapylacze. W Polsce najważniejszym gatunkiem wśród zapylaczy jest pszczoła miodna. W czasie słonecznej pogody w temperaturze około 20°C na 1 m2 plantacji powinno pracować od 4 do 6 pszczół, co powoduje wzrost plonowania (nawet do 30 %), a także korzystny wpływ na jakość uzyskanego plonu. 

Zatrucia pszczół spowodowane są nieumiejętnym stosowaniem środków ochrony roślin

Niestety intensywna chemizacja rolnictwa, a w szczególności nieodpowiednie stosowanie środków ochrony roślin i prowadzenie zabiegów prewencyjnych jest główną przyczyną zatruć owadów zapylających. Najwięcej zatruć obserwuje się podczas kwitnienia rzepaku, a szczególnie w okresie zwalczania słodyszka rzepakowego, natomiast w sadach, na plantacjach ziemniaka i zbóż, podczas zwalczania chwastów. Przed wykonaniem zabiegu warto się więc zastanowić, w jaki sposób stosować środki ochrony roślin, aby były one bezpieczne dla człowieka, środowiska i owadów zapylających.

Stosuj się do kilka ważnych zasad

W celu niedopuszczenia do powstania poprzez stosowanie chemicznych środków ochrony roślin zagrożenia dla pszczół należy przede wszystkim:

  • zabiegi środkami ochrony roślin wykonywać po oblocie pszczół, czyli późnym wieczorem lub w nocy,
  • do wykonania zabiegów na uprawach kwitnących lub z kwitnącymi chwastami dobierać środki nietoksyczne dla pszczół, a także preparaty o jak najkrótszym okresie prewencji,
  • dokładnie zapoznać się z treścią etykiety dołączonej do każdego środka ochrony roślin oraz ściśle przestrzegać informacji w niej zawartych,  nie zwiększać stężeń środka ani jego dawek,
  • zabiegi ochrony roślin wykonywać tylko w przypadku przekroczenia progów ekonomicznej szkodliwości i o ile to możliwe zabiegi ograniczyć do pasów brzeżnych lub miejsc wystąpienia agrofagów,
  • poinformować pszczelarzy o wykonywanych zabiegach ochrony roślin oraz przestrzegać przepisów prawnych.

Oceń poradę

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2018 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl