POLIFOSKA

W tym sezonie mamy do czynienia z dużym porażeniem plantacji zbóż przez fuzariozy. Na wiechach owsa również można zaobserwować występowanie tej choroby. 

Na plantacjach owsa widoczne są charakterystyczne objawy

Obecność fuzariozy na wiechach owsa może być widoczna już pod koniec kwitnienia, lecz najczęściej można ją zaobserwować w fazie dojrzałości mlecznej ziarna. Porażone wiechy są częściowo białe (bielenie kłosków), a w razie silnego porażenia przebarwiona jest cała wiecha. Na niektórych ziarniakach występuje czasem przedwczesne żółknięcie plewek oraz biały, pomarańczowy lub żółty nalot z zarodnikami grzyba.

Zagrożenia ze strony Fusarium

Porażone przez grzyby Fusarium wiechy stanowią zagrożenie ze strony nagromadzonych mikotoksyn w ziarnie. Zainfekowane ziarno ma zazwyczaj obniżoną MTZ oraz niską wartość spożywczą i paszową. Toksyny produkowane przez fuzarium to przede wszystkim deoksyniwalenol, niwalenol, toksyna T-2, toksyna HT-2, diacetoksyscirpenol oraz zearalenon.

Profilaktyka to przede wszystkim prawidłowa agrotechnika owsa

Fuzariozie wiech możemy jedynie zapobiegać, ponieważ brak jest skutecznych i możliwych środków ochrony roślin w skutecznym zwalczaniu tej choroby. Zaleca się:

  • wysiew odmian mniej podatnych i wcześniej dojrzewających,
  • wysiew kwalifikowanego i zdrowego materiału siewnego,
  • przyorywanie resztek pożniwnych,
  • niszczenie źródeł infekcji pierwotnych,
  • zachowanie przerwy w uprawie owsa,
  • siew w optymalnym terminie z zachowaniem zalecanej obsady roślin na m2,
  • zrównoważone nawożenie (zwłaszcza azotowe).

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl