POLIFOSKA

Przełom sierpnia i września to odpowiedni czas na planowanie nowych zasiewów zbóż, a jak wiadomo bardzo ważnym czynnikiem jest wybór odmiany do siewu. 

Podstawowym kryterium poszukiwań dobrej odmiany pszenżyta ozimego jest jej wysoki potencjał plonowania, dobra zimotrwałość i zdrowotność, a także odporność na wyleganie.

LOZ dla pszenżyta ozimego tworzone są w oparciu o wyniki badań PDO

Na rynku dostępnych jest wiele różnych odmian pszenżyta ozimego, dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze tej właściwej, musimy dokonać przeglądu oraz wnikliwej analizy. Poszukując informacji o odmianach pszenżyta warto przejrzeć Listy Odmian Zalecanych (LOZ), na których znajdują się odmiany najlepiej przystosowane do warunków panujących w danym rejonie kraju.

Poniżej przedstawiam zestawienie LOZ pszenżyta ozimego dla wszystkich rejonów kraju

Rejon uprawy

Województwo

Lista Odmian Zalecanych (LOZ)

I

pomorskie

Fredro, Borowik, Agostino, Tomko, Meloman, Algoso, Pizarro, Borwo, Twingo, Rotondo

zachodniopomorskie

Frdro, Tomko, Meloman, Kws Triso

II

warmińsko-mazurskie

Fredro, Borowik, Subito, Agostino, Pizarro, Tulus, Twingo, Transfer

podlaskie

Fredro, Borowik, Subito, Agostino, Tomko, Torino, Pigmej

III

lubuskie

Fredro, Borowik, Agostino, Tomko, Maestrozo, Pizarro

wielkopolskie

Fredro, Borowik, Subito, Maestozo, Trismart

kujawsko-pomorskie

Fredro, Borowik, Tomko, Meloman, Pizarro, Twingo

IV

łódzkie

Fredro, Borowik, Subiro, Agostino, Tomko, Meloman, Torino, Pizarro, Witon

mazowieckie

Fredro, Borowik, Subito, Agostino, Tomko, Meloman, Torino, Maestozo, Pizarro, Tulus

lubelskie

Fredro, Borowik, Subito, Torino, Algoso, Trismart, Palermo

V

dolnośląskie

Fredro, Borowik, Subito, Agostino, Maestozo, Pigmej

opolskie

Fredro, Subito, Agostino, Torino, Algoso, Tulus, Borwo

śląskie

Fredro, Borowik, Subito, Meloman, Torino, Maestozo, Tulus, Rotondo

VI

świętokrzyskie

Fredro, Borowik, Tomko, Torino, Algoso, Tulus, Borwo, Wiarus

małopolskie

Fredro, Borowik, Subito, Agostino, Tomko, Algoso

podkarpackie

Fredro, Borowik, Subito, Meloman, Algoso, Maestozo

Szczegółowe opisy dotyczące odmian można znaleźć na stronie www.coboru.pl w zakładce charakterystyka odmian.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl