POLIFOSKA

Obecnie rzepak ozimy na większości plantacji znajduje się w fazie pąkowania. Jest to jeden z krytycznych momentów w rozwoju tej rośliny i zwiększonego zapotrzebowania na składniki pokarmowe. W tym czasie warto wspomóc plantację rzepaku mikroskładnikami stosując nawożenie dolistne. Aplikuje się je w niewielkich dawkach, lecz ich niedobór może znacznie pogorszyć ilość i jakość plonu.

Jakie mikroskładniki są najistotniejsze?

Wiosną rośliny rzepaku wykazują zapotrzebowanie na takie pierwiastki jak bor, mangan, molibden, miedź, żelazo i cynk. Przy czym najważniejszą rolę przypisuje się właśnie dla boru. Pierwiastek ten jest odpowiedzialny w rzepaku za kiełkowanie i wzrost łagiewki pyłkowej, syntezę lignin, wzrost odporności na choroby, gospodarkę hormonalną rośliny oraz gospodarkę cukrami. Faza zielonego pąka rzepaku ozimego to odpowiedni moment na wykonanie zabiegu dokarmiania dolistnego borem, zwłaszcza, że po ociepleniu może dochodzić do pękania łodyg.

Warto dokarmić rzepak także zestawem pozostałych mikroskładników, ponieważ ich znacznie, jest również kluczowe dla roślin rzepaku. Otóż mangan jest pierwiastkiem, który stymuluje pobieranie fosforu, wpływa na gospodarkę azotem, zwiększa odporność na choroby, oraz wpływa na gromadzenie się tłuszczu w nasionach. Cynk pełni istotną rolę w syntezie białek oraz uczestniczy w regulacji wzrostu, natomiast molibden bierze udział w przemianach azotu i fosforu w roślinie, przyczynia się do wzrostu plonu i nasion oraz biologicznego plonu białka i zawartości Mo w nasionach.

Mocznik dolistnie

Warto rozważyć wspomaganie roślin w fazie żółtego pąka w stężeniu wodnym roztworem mocznika w stężeniu do 5‑7% (5‑7 kg nawozu na 100 l wody), Zabieg można połączyć z nawożeniem magnezem i siarką, ponieważ pierwiastki te wspomagają wykorzystanie azotu oraz innych składników pokarmowych. Wówczas można zastosować siedmiowodny siarczan magnezu w postaci 5% roztworu (5 kg nawozu na 100 l wody). Jeżeli na plantacji trwają naloty szkodników zabieg można również połączyć z ochroną insektycydową.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl