POLIFOSKA

Siew w ogrzaną glebę

Optymalny termin wysiewu nasion soi przypada zwykle po terminie siewu kukurydzy, czyli w zależności od regionu i warunków od około 20 kwietnia do 5 – 10 maja, lecz największe znaczenie podczas siewu soi ma temperatura gleby.

Dopiero od kilku dni mamy ocieplenie, wcześniej występowały niskie temperatur, a nawet przymrozki i gleba nie miała czasu dostatecznie się ogrzać. Prawidłowa temperatura gleby podczas siewu soi powinna oscylować w granicach 12℃, a minimum 10℃ na głębokości siewu nasion, tj. na 3‑4 cm. Na glebie o bardzo dobrej strukturze, ogrzanej oraz dostatecznie wilgotnej, można zasiać soję głębiej, tj. na 5 cm – ale nie głębiej, gdyż może to spowodować problemy z kiełkowaniem i wschodami. Siewu soi nie należy przedłużać, ponieważ opóźnia się tym samym wegetację roślin, co może mieć wpływ na zbyt późne dojrzewanie i dosychanie nasion.

Dawka startowa azotu

Dzięki asymilacji azotu z powietrza rośliny soi same zaopatrują się w azot i nie wymagają intensywnego nawożenia tym składnikiem. Z uwagi na fakt, że asymilacja azotu u roślin strączkowych takich jak soja zaczyna się dopiero w fazie 3 – 4 liści właściwych wymagają one dostępu do łatwo przyswajalnych form azotu z gleby. Dlatego rośliny należy nawieźć niewielką dawką startową w wysokości 20‑30 kg N/ha, najlepiej nawozami zawierającymi szybkodziałającą formę azotanową składnika, czyli saletrą amonowa lub saletrzakiem. Dawka startowa nie powinna być większa niż 30 kg N/ha, ponieważ zbyt duże nawożenie azotem może być przyczyną późniejszego wylegania roślin soi oraz słabego zawiązywania lub nawet całkowitej redukcji bakterii brodawkowych, co przyczynia się bezpośrednio do spadku plonowania nasion.

 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl