POLIFOSKA

Po dość trudnym starcie wegetacja kukurydzy nabrała tempa. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju gatunek ten wymaga nie tylko odpowiedniego zaopatrzenia w azot, fosfor, potas i magnez, ale także w mikroskładniki. Obecnie większości plantacji kukurydzy, zwłaszcza na południu kraju znajduje się w fazie 5‑6 liścia, czas więc pomyśleć o dostarczeniu jej brakujących składników.

Odpowiednie odżywienie cynkiem decyduje o plonie

Cynk bierze udział w procesach enzymatycznych i syntezie protein, poprawia efektywność nawożenia azotem oraz przyczynia się do zwiększenia odporności roślin na suszę i choroby. Jego niedobór najczęściej występuje w fazie wzrostu łodygi, czyli w fazie 6‑12 liści.

Bor jest niezbędny do tworzenia kolb i zawiązywania ziarna

Niedobór tego pierwiastka może być jedną z przyczyn powstawania szczerbatości kolb - zjawiska, które może znacznie ograniczyć plon ziarna. Bor bierze także udział w tworzeniu struktury ścian komórkowych, a więc zwiększa odporność roślin na wyleganie. Większość gleb w naszym kraju wykazuje bardzo niską zasobność w ten składnik pokarmowy, dlatego tak ważne jest dostarczenie tego pierwiastka młodym roślinom kukurydzy.

Na glebach o odczynie powyżej pHKCl 6,5 nie zapomnijmy o manganie

Odpowiada on za prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy, bierze udział w przemianach i pozyskiwaniu związków azotowych w roślinie. Ponadto wpływa na pobieranie fosforu i żelaza z gleby oraz zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się azotanów w roślinie. Aby uniknąć konkurencji ze strony składników pokarmowych mangan powinniśmy zawsze stosować razem z magnezem.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl