POLIFOSKA

Obecnie żółknące zboża to częsty widok na polach. Przyczyn zmian zabarwienia liści może być kilka, a ich poprawna diagnoza pomoże lepiej przygotować się do wiosennych działań, aby już na starcie podczas wiosennej wegetacji polepszyć kondycję roślin.

Poznaj przyczynę

Niestety w obecnej chwili nie jesteśmy w stanie wpłynąć na zmiany pojawiające się na roślinach zbóż ozimych, w szczególności dotyczą one plantacji jęczmienia ozimego. Jednak trafna diagnoza przyczyn zmiany zabarwienia roślin może pomóc w ustaleniu pierwszych zabiegów agrotechnicznych, które zostaną wykonane w pierwszej kolejności wiosną.

Zastoiska wodne, podeszwa płużna lub niedobór składników pokarmowych

Zastoiska wodne to zjawisko, które pojawia się na polach w okresie późnej jesieni i wiosny, zazwyczaj po roztopach lub po większych opadach deszczu, w miejscach nadmiernego zagęszczenia gleby, gdzie woda nie ma możliwości wsiąkania. Z kolei podeszwa płużna, czyli warstwa silnie zagęszczonej gleby na styku warstwy ornej i podornej, powstaje na polach, gdzie co roku wykonuje się orkę na tej samej głębokości. W miejscach zastoisk oraz podeszwy płużnej rośliny mają ograniczone warunki do wzrostu i rozwoju, nie są w stanie wytworzyć głębokiego i mocnego systemu korzeniowego oraz wykorzystać wodę i składniki pokarmowe (szczególnie azotu i magnezu), co jest widoczne na liściach jęczmienia w postaci niedoborów - zmiana zabarwienia całych powierzchni liści na żółto. Aby zapobiegać takim sytuacjom należy zastosować przed siewem zbóż głębokie spulchnianie gleby.

Fitotoksyczność herbicydów

Żółknięcie roślin zbóż ozimych, może być również spowodowane niekorzystnym działaniem pozostałości herbicydów jesiennych, występującym placowo, zazwyczaj w latach suchych. Herbicydy w warunkach suchej jesieni zalegają w glebie nierozłożone i uszkadzają rośliny. Objawy pojawiają się m.in. w postaci żółknących końcówek starszych liści lub ich bielenia (zwłaszcza podczas mrozu). Objawy fitotoksyczności herbicydów w zbożach będą występować w warunkach dużego uwilgotnienia gleby oraz po opadach deszczu. Wówczas, gdy wykluczymy wszystkie pozostałe czynniki, możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z ich pozostałościami.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl