POLIFOSKA

W tym sezonie wegetacyjnym soja miała dobre warunki do wzrostu i rozwoju i dzięki temu dobrze zaplonowała. Wysokie plony soi odnotowano w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez COBORU na południu kraju, gdzie średni plon nasion z odmian zarejestrowanych, które zebrano we wszystkich doświadczeniach wyniósł 38,4 dt/ha.

Sprzyjające warunki pogodowe

Plon soi jest zależny od kilku czynników, a mianowicie od obsady roślin, liczby zawiązanych strąków i nasion oraz masy 1000 nasion. Z kolei główny wpływ na pozostałe składniki struktury plonu ma przebieg warunków pogodowych, a konkretnie ilość opadów w trakcie kwitnienia oraz w mniejszym stopniu temperatura. Występujące w tym sezonie wegetacyjnym warunki pogodowe były sprzyjające dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin soi prawie we wszystkich rejonach kraju.

Na Opolszczyźnie w okresie wiosny występowała susza glebowa, co powodowało wiele wątpliwości odnośnie przyszłych wschodów roślin soi, lecz dzięki majowym opadom deszczu wschody były dobre i wyrównane. Dzięki intensywnym i częstym opadom deszczu w okresie maj - lipiec rośliny były dobrej kondycji, rosły bujnie i zawiązały sporo strąków. Pomimo, iż rośliny były w tym roku wyjątkowo wysokie, w okresie kwitnienia i zawiązania strąków, nie wyległy. Niestety intensywne opady deszczu we wrześniu i październiku uniemożliwiły zbiór roślin w optymalnym terminie przy wskazanej wilgotności nasion 15 %. Doświadczenia z soją zbierane były późno, bo w III dekadzie października przy znacznej wilgotności nasion.

Średni plon badanych odmian w kraju

W 2020 roku według wstępnych wyników plonowania odmian w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego średnie plony soi w kraju (tzw. wzorzec) wynosiły 31,9 dt/ha. Dla porównania w ubiegłym roku 2019 plon ten wynosił 27,9 dt/ha. Plonowanie soi było jednak zróżnicowane siedliskowo, i tak: w północnym rejonie uprawy soi (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) średni plon był niski i wyniósł 25,8 dt/ha, w centralnym rejonie (woj. lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie) wyniósł 29,2 dt/ha, natomiast w południowym rejonie uprawy był najwyższy i wyniósł 38,4 dt/ha. Ze szczegółowym plonowaniem poszczególnych odmian soi można zapoznać się klikając w poniższy link

https://coboru.gov.pl/Publikacje_COBORU/Wstepne_wyniki_PDO/WWPO_Soja_2020.pdf.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl