POLIFOSKA

Okres pożniwny to najlepszy czas na regulację odczynu gleby, ponieważ wysiewając wapno na ścierń mamy możliwość kilkakrotnego mieszania go z glebą w trakcie wykonywania uprawek pożniwnych.

 

Najpierw zbadaj glebę

W wielu regionach żniwa są już zakończone, a na polach widać zerwaną ścierń. Jest to najlepszy moment na zbadanie gleby pod kątem oznaczenia odczynu pH oraz zawartości składników pokarmowych tj. fosfor, potas i magnez. A w tym roku czasu na wykonanie analiz mieliśmy sporo, gdyż żniwa zakończyły się stosunkowo szybko. Znając wyniki możemy łatwo stwierdzić, czy gleba wymaga uregulowania odczynu, czy też nie.

Pamiętajmy, że wartość pH poniżej 4,5 stwarza niebezpieczeństwo zakwaszenia gleby, a wartość powyżej 7,0 niebezpieczeństwo alkalizacji, które negatywnie wpływają na stan mikroflory i mikrofauny glebowej. W takich warunkach nie jest możliwe uzyskanie wysokich i stabilnych plonów upraw, dlatego regulowanie odczynu gleby jest podstawowym zabiegiem, który powinien być wykonany przed ustaleniem potrzeb nawozowych roślin.

Wybierz rodzaj wapna do kategorii gleby

Jeżeli zachodzi konieczność wapnowania musimy wiedzieć, że przymierzając się do kupna wapna, jego rodzaj powinniśmy wybierać na podstawie odczynu gleby oraz kategorii agronomicznej. I tak:

- na gleby lżejsze, mozaikowate polecane jest wapno węglanowe CaCO3. Jeśli wyniki badań wskazują, że mamy glebę bardzo zakwaszoną powinniśmy wybrać takie wapno, które posiada reaktywność na poziomie przynajmniej 80 % (w cytrynianie) tj. np. kreda lub dobrze zmielone wapno węglanowe o szybszym działaniu odkwaszającym. Wapno węglanowe nadaje się do stosowania również na glebach średnich i cięższych, niemniej szybkość jego działania zależy jednak w dużym stopniu od rozdrobnienia i pochodzenia – im jest drobniej zmielone, tym szybciej odkwasza.

- na gleby cięższe i średnie, których odczyn zmienia się wolno, można wybrać wapno tlenkowe CaO. Uwaga! Nie jest wapnem polecanym na gleby bardzo lekkie oraz lekkie.

- na gleby średnie, najlepiej zastosować wapno tlenkowe CaO. Taka forma ma zdolność do bardzo szybkiego odkwaszania, pod warunkiem dobrego wymieszania z glebą.

Więcej w kolejnej części newsa…

 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl