POLIFOSKA

Coraz częściej w zaleceniach nawozowych proponuje się nawożenie roślin siarką z uwagi na fakt, iż wysokość i jakość plonów roślin może być obniżona na skutek braku tego składnika w środowisku glebowym. Jest ona bowiem bardzo ważnym składnikiem pokarmowym szczególnie na obszarach słabo uprzemysłowionych, na których dopływ siarki do gleby z atmosfery nie pokrywa zapotrzebowania roślin uprawnych. Siarka jest to pierwiastek budulcowy białka, który tak jak azot w dużym stopniu wpływa na jakość plonu. Nie jest możliwe prawidłowe działanie plonotwórcze azotu bez dobrego zaopatrzenia rośliny w siarkę.

Rzepak lubi siarkę

Rzepak ozimy jest rośliną siarkolubną, a jego całkowite zapotrzebowanie na siarkę, przy plonie nasion rzędu 3 ton z 1 ha, sięga 50 kg S/ha (czyli 125 kg SO3). Taką ilość siarki rośliny są w stanie pobrać jedynie poprzez system korzeniowy. Pierwiastek ten powinien być więc aplikowany doglebowo zaraz po ruszeniu wegetacji. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu nie zastosowaliśmy w I dawce nawozów zawierających w swoim składzie siarkę, możemy częściowo uzupełnić jej niedobór wprowadzając ten pierwiastek wraz z II dawką azotu stosując POLIFOSKĘ®21, POLIFOSKĘ®12, POLIMAG®S lub POLIDAP®LIGHT.

Pole rzepaku

Foto: Rośliny rzepaku pobierają dużo siarki, szczególnie w okresie wiosennym, począwszy od fazy formowania łodygi do początku zawiązywania łuszczyn.

Ustalając dawkę nawozu należy pamiętać, że dla roślin siarkolubnych tj. rzepak ozimy stosunek azotu do siarki (N:S) powinien wynosić 7:1, do nawet 5:1.

Dobrać odpowiedni nawóz

W celu doboru odpowiedniego nawozu należy sprawdzić zapis zawartości siarki na opakowaniu oraz formę w jakiej ten pierwiastek przedstawiono: pierwiastkowej (S), trójtlenku siarki (SO3) czy w formie SO4. Wg przepisów zawartość siarki powinna być podana w formie S lub SO3. Jeżeli jednak producent nie umieścił na opakowaniu takiej informacji, możemy w prosty sposób sami przeliczyć korzystając z przeliczników, zawartych w poniższej tabeli. Na przykład POLIFOSKA®21 zawiera 35% trójtlenku siarki (SO3) co oznacza w przeliczeniu na S: 35% SO3 × 0,4 = 14% S rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Rozpuszczalność siarki w wodzie jest bardzo ważna - oznacza, że siarka jest łatwo dostępna dla roślin.

Tabela 1. Współczynniki do przeliczania siarki na formę nawozu i formę nawozu na siarkę

SkładnikMnożnikSkładnikMnożnik
S na SO2 2,000 SO2 na S 0,500
S na SO3 2,500 SO3 na S 0,400
S na SO4 3,000 SO4 na S 0,330
S na K2SO4 5,438 K2SO4 na S 0,184
S na CaSO4 4,250 CaSO4 na S 0,235

Źródło: Adam Grześkowiak - Vademecum nawożenia, 2013

Co za dużo to nie zdrowo

Z drugiej zaś strony należy jednak pamiętać, że aplikacja siarki powyżej zapotrzebowania rzepaku może negatywnie wpływać na rośliny oraz glebę. Przekroczenie dawki nawozów zawierających siarkę nie tylko silnie zakwasza glebę, ale ogólnie źle wpływa na środowisko. Dodatkowo może pogorszyć także wartość surowca poprzez wzrost zawartości glukozynolanów w śrucie, częściowo także w oleju i biopaliwie. Dlatego też przed wyborem odpowiedniego nawozu należy zbadać właściwości gleby oraz jej odczyn.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl