POLIFOSKA

Bez wątpienia poprawnie skonstruowany płodozmian jest najlepszym sposobem na to, by uniknąć chorób i szkodników w każdej uprawie. Częste następstwo tych samych roślin po sobie sprzyja nagromadzaniu się patogenów w glebie, które są przenoszone poprzez resztki pożniwne. Wówczas, na takich polach, choroby grzybowe zaczynają występować regularnie i co roku w większym nasileniu. Niestety jednoroczna przerwa w uprawie nie eliminuje całkowicie choroby, może jedynie ograniczyć porażenie rośliny następczej.

Ubogi płodozmian sprzyja namnażaniu się patogenów

Prawidłowy płodozmian pomaga uzyskać wyższe plony poprzez łamanie cykli rozwojowych chorób i owadów za sprawą  wprowadzenia pomiędzy zbożowymi tzw. „roślin łamaczy”. Na Opolszczyźnie to właśnie rzepak uprawia się po zbożach i jest on jedynym przerywaczem monokultury i monotonii resztkowej zbóż. Jednak należy pamiętać, aby nie uprawiać rzepaku nawet w krótkich 2 - letnich rotacjach po sobie z uwagi na możliwość wystąpienia choroby płodozmianowej jaką jest kiła kapusty jak również sucha zgnilizna kapustnych. Ponadto, obecność w płodozmianie innych roślin z rodziny kapustowatych, np. gorczycy białej w międzyplonie, prowadzi do namnażania tych samych patogenów występujących w rzepaku.

Odpowiedni dobór roślin po sobie to podstawa

Uzyskiwanie wysokich plonów możliwe jest w płodozmianie wielopolowym, złożonym z gatunków roślin należących do różnych grup biologicznych. Powinniśmy zatem stosować wysiew pszenicy po jęczmieniu wyłącznie po wcześniejszej uprawie dwóch roślin niezbożowych oraz unikać uprawy bardziej wymagających zbóż po życie. Ponadto, rośliny okopowe (buraki cukrowe, ziemniaki) zaliczane są do roślin zmniejszających zachwaszczenie w płodozmianie, dlatego są dobrym przedplonem dla zbóż, które przyczyniają się do kumulacji chwastów na plantacjach.

Najbardziej wskazane jest zmianowanie nazywane czteropolówką norfolską, czyli okopowe zboża jare motylkowe zboża ozime.

Pomocne poplony

Uprawa roślin poplonowych na przyoranie zwiększających efektywność płodozmianów zbożowych tj. facelia błękitna, groch, rzepik czy rzodkiew oleista, których koszt nasion jest naprawdę niewielki, również jest dobrym rozwiązaniem. Rośliny te chronią glebę przed utratą wilgoci, wpływają na przyrost plonu w latach następnych, zmniejszają wymywanie azotanów w okresie jesienno-zimowym i chronią glebę przed erozją. 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl