POLIFOSKA

W fazie 5‑6 liścia kukurydza przechodzi pierwszy okres krytyczny. W tym czasie ustala się bowiem wielkość kolby i warunki jakie zapewnimy roślinom na plantacji decydują o jej rozmiarze, liczbie rzędów oraz liczbie ziarniaków w kolbie. Z kolei druga faza krytyczna ma miejsce na dwa tygodnie przed kwitnieniem do końca dojrzałości wodnej ziarna. Dlatego bardzo ważne jest, aby w tych okresach zapewnić roślinom znaczne ilości dostępnych w glebie składników pokarmowych.

Faza 5‑6 liścia to czas na drugą dawkę azotu

Azot najlepiej zastosować w formie mocznika (np. mocznik.pl), gdyż jest on dłużej dostępny dla roślin. Ciekawą alternatywą może być również podanie azotu w formie RSM®, jednak do tego nawożenia niezbędny jest opryskiwacz zaopatrzony w węże rozlewowe. Z drugą dawką azotu można także podać mikroskładniki, zwłaszcza bardzo ważny dla kukurydzy cynk. Bardziej efektywne jest jednak dokarmianie dolistne kukurydzy mikroskładnikami i to już od fazy 5‑6 liścia. Kukurydza bardzo dobrze reaguje na dokarmianie cynkiem (po 100‑200 g Zn/ha w 1‑2 terminach), borem (50‑70 g B/ha w 2‑3 terminach), a przy odczynie gleby powyżej 6,3‑6,5 także manganem (po około 100 g Mn/ha w 1‑2 terminach).

Stosowanie saletry amonowej nie jest dobrym rozwiązaniem

Granule saletry wpadając w mokre kąty liści mogą poparzyć roślinę, a przy dużych wahaniach temperatur między dniem a nocą azot (w wysokich stężeniach) transportowany jest do liści powodując przypalenia ich brzegów.

Tabela 1. Zapotrzebowanie kukurydzy na azot

Stadium rozwojowePobranie azotuPobranie azotu
kg/hakg/ha/dzieńkg/hakg/ha/dzień
Wschody do 4 liści 20 0,7‑1,0 20 1,5‑2,0
4 do 6 liści 50 2,0‑2,5 60 3,0‑3,5
8 liści do liścia flagowego 70 2,8‑3,5 100 4,0‑5,0
Liść flagowy – 20 dni po kwitnieniu 50 1,4‑2,0 70 2,0‑2,4
Azot razem 190 - 250 -
Zakładany plon (t/ha) 8 12

Źródło: „Kukurydza w mistrzowskiej uprawie” Poradnik eksperta. Wyd. Top Agrar Polska

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl