POLIFOSKA

Faza 4‑6 liści kukurydzy to odpowiedni moment na zastosowanie drugiej dawki azotu. Wysiewu nawozu nie należy opóźniać, ponieważ kukurydza będąc w fazie 5‑6 liści przechodzi okres krytyczny formowania plonu.

 Zabezpiecz rośliny w dostępny azot

W praktyce rolniczej termin stosowania azotu w kukurydzy jest zróżnicowany, lecz w większość gospodarstw azot podawany jest w dwóch dawkach. Pierwszą w ilości 50 – 70 % całkowitej zbilansowanej dawki azotu stosuje się przedsiewnie (i ta jest już za nami), natomiast drugą część wysiewamy w fazie 4‑6 liści. Należy to zrobić na tyle szybko, aby w okresie największego zapotrzebowania na ten składnik pokarmowy, czyli od fazy kwitnienia aż do fazy wytwarzania kolb, rośliny miały go pod dostatkiem.

Dobierz nawóz i dostosuj nawożenie do warunków pogodowych

W przypadku kukurydzy, oprócz odpowiedniej dawki niezwykle istotny jest dobór odpowiedniego nawozu. Do nawożenia kukurydzy najlepszym nawozem azotowym jest mocznik.pl, który zawiera azot w formie amidowej. Należy go jednak stosować wyłącznie na suche rośliny! Można zastosować także RSM® (zawierający wszystkie trzy formy azotu), za pomocą specjalnych węży rozlewowych. Zastosowanie nawozu azotowego musi być dostosowane do panujących warunków pogodowych oraz wilgotnościowych gleby, ponieważ brak opadów i wysiew nawozów na suchą glebę spowoduje straty azotu.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl