POLIFOSKA

Przed nami kolejna wiosna i czas siewów zbóż jarych, a wraz z nim kolejny dylemat: jaką odmianę wybrać do siewu, aby dała wysoki plon o dobrej jakości. Pomocą przy wyborze właściwej odmiany mogą służyć Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze danego województwa.

Wybierz z korzyścią

Wybór odmiany jest beznakładowym czynnikiem plonotwórczym. Z praktycznego punktu widzenia najkorzystniej jest uprawiać odmiany zrejonizowane, ponieważ jako lepiej dostosowane do warunków klimatyczno-glebowych w danym rejonie planują wyżej i stabilniej, a także pozostając w dobrej kondycji są bardziej konkurencyjne wobec agrofagów. Wybierając odmianę pod kątem odporności na choroby, wylegania i innych czynników stresowych należy skorzystać z wyników badań COBORU i Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Listy odmian dedykowane konkretnemu rejonowi

Listy odmian zalecanych dla zbóż jarych corocznie tworzone są w każdym województwie na podstawie aktualnych wyników PDO Odmianowego podczas Zimowych Posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu PDO. Na listach tych pojawiają się kreacje najlepiej sprawdzające się w danym rejonie, które uzyskały najlepsze wyniki plonowania o dobrych parametrach jakościowych i właściwościach gospodarczych, najbardziej przydatne do uprawy w województwie.

Tabela 1. Wykaz Listy Odmian Zalecanych dla województwa opolskiego na 2019 rok w zbożach jarych

PSZENICA JARA

JĘCZMIEŃ JARY

OWIES

1. Frajda

1. KWS Vermont

1. Bingo

2. Goplana

2. Paustian

2. Harnaś

3. Harenda

3. Podarek

3. Kozak

4. Ostka Smolicka

4. Radek

4. Monsun

5. Rusałka

5. Rubaszek

 

6. Tybalt

6. Soldo

 

7. Varius

   

Wykaz odmian pozostałych gatunków roślin uprawnych można bez trudu znaleźć na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) www.coboru.pl.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl