POLIFOSKA

Kluczem do sukcesu w uprawie roślin rolniczych jest zbilansowane nawożenie oparte o wyniki analiz glebowych. Obecnie, jeśli warunki to umożliwiają można jeszcze pobrać próbki gleby do analizy pH oraz zawartości fosforu, potasu i magnezu.  Poznanie zasobności gleby jest kluczowym elementem, aby ustalić i zbilansować dawki nawozów pod plantacje już założone, jak również te, które planujemy założyć wiosną.

Zgodnie z zaleceniami, pobieranie próbek glebowych do analiz laboratoryjnych należy wykonać w okresie pożniwnym lub jesiennym, przed wysiewem nawozów, lub jeśli chodzi o analizę zawartości azotu w okresie przedwiośnia, przed ruszeniem wegetacji roślin. Należy unikać pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych, po nawożeniu organicznym oraz w okresie suszy lub zbyt wilgotnej gleby. Obecnie również możemy pobrać próby glebowe, lecz muszą być ku temu dogodne warunki pogodowe.

Zasobność gleby oraz jej odczyn powinniśmy zbadać raz na 4 lata

Pobieranie prób glebowych w celu weryfikacji zasobności gleby wciąż nie jest popularne wśród producentów rolnych, a przecież dokładna analiza sytuacji na polu oraz opracowanie zbilansowanego nawożenia może przynieść szereg korzyści. Przede wszystkim wiedza na temat odczynu gleby pozwala nam ustalić, czy konieczny jest zabieg wapnowania regulujący odczyn, który wpływa na żyzność gleby, dostępność składników pokarmowych oraz aktywność mikrobiologiczną, czy też zabieg ten jest zbędny. Pamiętajmy, że tylko warunki sprzyjające rozwojowi systemu korzeniowego mogą sprawić, że roślina będzie pobierała wystarczającą ilość składników pokarmowych.

Posiadając wiedzę odnośnie zasobności gleby w podstawowe składniki pokarmowe tj. fosfor, potas i magnez możemy precyzyjnie regulować dawkę nawozów pod uprawianą roślinę, co wiąże ze sobą korzyści ekonomiczne.

Więcej w kolejnej części artykułu…

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl