POLIFOSKA
Przekrój gleby
19 luty 2015

Test azotu mineralnego jest bezpośrednim i wiarygodnym wskaźnikiem ilości tego pierwiastka w glebie w warunkach konkretnego gospodarstwa. Znajomość zawartości azotu mineralnego w glebie pozwoli nam na skorygowanie wcześniejszych założeń i…

Plantacja rzepaku ozimego
02 marzec 2015

Prawidłowe nawożenie rzepaku ozimego w pierwszej kolejności wymaga określenia faz krytycznych rozwoju i pobierania składników. Szczególną uwagę należy zwrócić na wiosenne ruszenie wegetacji, ponieważ w tym czasie rośliny są osłabione i potrzebują…

Czynniki stresowe zboża
23 czerwiec 2015

Badania nad wpływem stosowania biostymulatorów oraz nawozów dolistnych prowadzone były na polu doświadczalnym Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w roku 2013. Do badań wybrano pszenicę ozimą odmiany Arkadia zasianą na początku października w…

Pole rzepaku ozimego
19 sierpień 2015

Wysokie plony rzepaku ozimego można uzyskać tylko pod warunkiem dobrego zaopatrzenia roślin w podstawowe składniki pokarmowe. Prawidłowy stan odżywienia roślin, zwłaszcza fosforem potasem, magnezem i siarką w okresie jesiennym jest jednym z…

Rozpylenie gleby podczas suszy
15 wrzesień 2015

Warunki atmosferyczne w mijającym sezonie wegetacyjnym nie były sprzyjające dla produkcji rolniczej. W wyniku długotrwałej suszy spadły zbiory zbóż i rzepaku o przynajmniej 30%, mniej będzie także warzyw, owoców i mleka. Występująca susza glebowa…

Rozsiewanie wapna
27 lipiec 2016

Przed nami trudny okres – żniwa, a tuż po nich czeka nas kolejny sezon wegetacyjny. Okres pożniwny to dobry czas wapnowania gleb, ponieważ wysiewając wapno na ścierń mamy możliwość kilkakrotnego mieszania go z glebą w trakcie wykonywania uprawek…

Wapnowanie pola
05 wrzesień 2016

Jednym z ważniejszych zabiegów poprawiających jakość gleby jest wapnowanie. Jednak nie zawsze jest ono przeprowadzone zgodnie z wytycznymi, a niektórzy wręcz traktują je na zasadzie: „kupię wapno, wysieję i będę miał problem z głowy”. Niestety nie…

17 październik 2016

Jeżeli z jakiejś przyczyny nie wykonaliśmy analizy gleby pod kątem jej zasobności w podstawowe składniki pokarmowe, możemy zrobić to teraz, na jesieni. Pobierając próbę reprezentatywną dla pola powinniśmy kierować się kilkoma podstawowymi zasadami.

21 październik 2016

Sukces w uprawie buraka zależy od wielkości plonu korzeni, zawartości w nich cukru oraz jakości technologicznej korzeni. Bez nawożenia azotem trudno jest uzyskać zadowalające plony, jednak wysiewanie go w nadmiarze może istotnie pogorszyć jakość…

19 styczeń 2017

Do racjonalnego nawożenia rzepaku ozimego azotem niezbędna jest znajomość ilości azotu mineralnego (N min ) w glebie na przedwiośniu. Jest to ważne, ponieważ znając zawartość N min można dokonać korekty przedsiewnej lub wiosennej dawki azotu.

30 styczeń 2017

Znając zawartość azotu mineralnego N min w glebie możemy wprowadzić korektę wiosennej dawki nawozu azotowego. Zastosowanie pierwszej dawki azotu w uprawie rzepaku ozimego ma znaczący wpływ na głębokie ukorzenianie się rośliny, szybki wzrost pędu…

13 luty 2017

Pomimo tego, iż powrzecjnie podkreśla się jak ważnym czynnikiem w całym procesie uprawy jest analiza gleby wciąż zbyt mało rolników decyduje się na jej badanie. Większość z nich zazwyczaj nawozi swoje uprawy według pewnych schematów, które nie…

02 marzec 2017

Ze względu na krótszy okres wegetacji zbóż jarych oraz ich większą wrażliwość na niedobory wody, fosfor i potas powinniśmy stosować nawet na stanowiskach zasobnych w te składniki w ilościach odpowiadających średniej klasie zasobności. Dobre…

30 czerwiec 2017

Gleba jest jednym z najważniejszych, niestety często zaniedbywanych, zasobów naturalnych oraz głównym elementem tworzącym podstawę dla produkcji rolnej. Jej jakość decyduje o plonowaniu i zdrowotności roślin, a głównym celem uprawy gleby powinno…

30 czerwiec 2017

Słoma obecnie jednym z cenniejszych źródeł materii organicznej w glebie. Zawiera duże ilości związków organicznych tj. celulozy, hemicelulozy czy ligniny, które przy pomocy bakterii i grzybów znajdujących się w glebie zmieniają się w związki…

30 czerwiec 2017

W warunkach wilgotnej jesieni słoma w glebie zamiast rozkładać się zaczyna gnić. Na skutek tych procesów powstają kwasy organiczne (mrówkowy, octowy, propionowy, masłowy) oraz produkty hydrolizy lignin (kwas benzoesowy, salicylowy, syryngowy),…

31 lipiec 2017

Żniwa w pełni. W ferworze prac nie zapominajmy jednak o odpowiednim przygotowaniu naszych pól na przyszły sezon wegetacyjny. Jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych przed siewem roślin następczych jest uregulowanie pH naszych pól, gdyż…

18 styczeń 2018

Bardzo specjalistyczny nawóz z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., a mianowicie bezchlorkowy nawóz kompleksowy z mikroskładnikami, czyli Polifoska Start.

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

Oczekiwanie na lokalizację

© 2014-2018 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl